Now showing items 1-2 of 2

  • Chlazení a mazání rotujících kuličkových matic 

    Dočekal, Václav
    Diplomová práce se věnuje tématu mazání a chlazení rotujících matic kuličkového šroubu. První část se zabývá rešerší kuličkových šroubů a rotujících matic. V druhé polovině práce byly vypracovány tři varianty konstrukce, ...
  • Nová řada kuličkových šroubů 

    Chalupa, Josef
    Tato práce se zabývá konstrukcí kuličkové rotující matice. V úvodu práce je provedena rešerše na současný stav ve stavbě přímočarých polohovacích os a oblastech s tím spojených. V další kapitole jsou shrnuty základní pojmy ...