Now showing items 1-13 of 13

 • Analýza návrhových prvků okružních křižovatek v závislosti na nehodovost 

  Novák, Jan
  Dizertační práce se zabývá analýzou návrhových prvků okružních křižovatek a jejich vlivem na nehodovost. Cílem analýzy byla identifikace významných prvků okružních křižovatek, které mají vliv na nehodovost. Pro naplnění ...
 • Dopravní model města Blanska 

  Felkl, Jan
  V diplomové práci je řešen stav dopravy ve městě Blansku pomocí výpočetního modelu ze softwaru Aimsun. Za pomoci dostupných podkladů a vlastních měření v zájmových oblastech byl vytvořen model, který ukazuje kladné i záporné ...
 • Křižovatka ulic Na Střelnici a Lazecké v Olomouci 

  Reiter, Tomáš
  Styková křižovatka ulic Na Střelnici a Lazecké v Olomouci je rekonstruována na okružní křižovatku o čtyřech větvích. Cílem této rekonstrukce je zvýšení bezpečnosti provozu na křižovatce a dodržení architektonických zásad. ...
 • Okružní křižovatka Velkomoravská - bří Čapků v Hodoníně 

  Špačková, Eliška
  Cílem této bakalářské práce je řešení křižovatky ulic Velkomoravská a bří Čapků ve městě Hodonín. Stávající stav je nevyhovující z dopravně-bezpečnostního hlediska. Problematický je technický stav autobusových zastávek pro ...
 • Přestavba křižovatky v Ústí nad Orlicí na nám. Svobody 

  Suchomel, Lukáš
  Cílem této bakalářské práce je úprava stávající křižovatky na nám. Svobody v Ústí nad Orlicí. Stávající stav je nevyhovující z dopravně-bezpečnostního hlediska. Problematické je odbočování vozidel z ulice Tvardkova do ulice ...
 • Realistický simulátor kruhových objezdů 

  Molnár, Miroslav
  Neustálý nárůst silniční dopravy zvyšuje požadavky na ni a přináší nové problémy. Nalezení vhodných řešení vyžaduje detailní zkoumání silniční dopravy. Cílem práce je návrh a implementace mikroskopického simulátoru kruhových ...
 • Rekonstrukce křižovatky ulic Jeremenkova a Pasteurova v Olomouci 

  Reiter, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá rekonstrukcí křižovatky ulic Jeremenkova, Pasteurova a Černá cesta. Jedná se o návrh okružní křižovatky o třech větvích a jedním bypassem na hlavní ulici Pasteurova. Cílem této rekonstrukce je ...
 • Studie křižovatky na ulici Kníničské u Unihobby v Brně 

  Duda, Daniel
  Předmětem diplomové práce je návrh křižovatky na ulici Kníničské u Unihobby v Brně. Stávající upořádání je nepřehledné, kapacitně nevyhovující a křižovatka je místem častých dopravních nehod. Řešení obsahuje bezkolizní ...
 • Studie okružní křižovatky Bílinská v Teplicích 

  Chladný, Miroslav
  Cílem mé diplomové práce je zpracování projektové dokumentace, na úrovni studie, pro okružní křižovatku. Zájmové území je vymezeno křižovatkou ulic Lounská, Americká, Bílinská a napojením na stávající komunikaci I/13. Jedná ...
 • Studie okružní křižovatky před hlavním vstupem do Výstaviště v Brně 

  Vajbar, Svatopluk
  Cílem této diplomové práce je navrhnout okružní křižovatku před hlavním vstupem do Výstaviště v Brně na křížení ulic Veletržní, Křížkovského a vjezdu do BVV. Práce počítá s přestavbou Mendlova náměstí, čemuž se vybízí řešit ...
 • Úprava části průtahu silnice I/40 v obci Valtice 

  Vajbar, Svatopluk
  Cílem této bakalářské práce je řešení části průtahu silnice I/40 obce Valtice. Stávající stav nevyhovuje zejména z dopravně-bezpečnostního hlediska. Problematickým se stává odbočení vlevo z ulice Petra Bezruče, nevyhovující ...
 • Úprava části průtahu v Letohradě včetně návrhu řešení křižovatky 

  Běloušková, Kristina
  Cílem této bakalářské práce je řešení průtahu silnice II/360 města Letohrad a návrh okružní křižovatky v místě křížení ulice Šedivské a ulice Mírové. V celé délce trasy je zajištěn průjezd pro maximální vozidlo, které tam ...
 • Úprava mezikřižovatkového úseku v ulici Pod Hradbami – Velká Bíteš 

  Odstrčil, Petr
  Diplomová práce řeší dopravní situaci na průtahu městem Velká Bíteš v ulici Pod Hradbami. Navržené řešení zahrnuje úpravu přilehlých křižovatek. Jsou navrženy dvě okružní křižovatky společně se směrovou úpravou jednotlivých ...