Now showing items 1-7 of 7

 • Obnova staré pošty Rousínov 

  Hradilová, Daniela
  Projekt Obnova staré pošty Rousínov se nachází v centru města Rousínov na Sušilově náměstí, asi 20 km východně od Brna. Novou náplní je přechodné ubytování specifického typu hostel. V rámci projektu je řešen jednak stávající ...
 • Obnova staré pošty Rousínov 

  Chovanečková, Nikol
  Tématem bakalářské práce je obnova objektu bývalé pošty na náměstí v Rousínově, a k ní přiléhající přístavba. Tento projekt vychází z ateliérového projektu zpracovaného v letním semestru 2. ročníku bakalářského studia. V ...
 • Optimalizace návrhu a provozu sítě NN s využitím dat z inteligentních elektroměrů 

  Morawitz, Rudolf
  Tato práce se zabývá optimalizací sítě NN v obci Rousínov s využitím dat z „inteligentních“ elektroměrů. Optimalizací sítě rozumíme snížení ztrát a provozních nákladů za přiměřenou sumu peněz vynaloženou na rekonstrukci ...
 • Rousínov, polyfunkční objekt na Sušilově náměstí 

  Grubl, David
  Základem bakalářské práce je architektonická studie zpracovaná v letním semestru ve 2. ročníku. Zadáním bylo navrhnout obnovu bývalé pošty a nově navrhnout polyfunkční přístavbu. Umístění bývalé pošty a přístavby se nachází ...
 • Velký dům pro malé město 

  Vilém, Jakub
  Hlavní náplní diplomové práce bylo najít vhodné funkční využití chátrajících budov dívčího a chlapeckého internátu v areálu ZŠ a ISŠ Rousínov, situovaného v zástavbě řadových rodinných domů 100 m severně od náměstí, a ...
 • Velký dům pro malé město 

  Havelka, Tomáš
  Diplomový projekt řeší obnovu areálu SOU Rousínov. Areál se nachází v širším centru Rousínova a je tvořen pěti vzájemně propojenými budovami. Projekt navrhuje nové funkce, jakými jsou základní škola, knihovna, domov pro ...
 • Vyhledávací studie obchvatu Rousínova 

  Sáček, Marek
  Předmětem této bakalářské práce je vyhledávací studie obchvatu silnice II/430, která prochází intravilánem města Rousínova. Důvodem je snížení intenzity dopravy a s tím související snížení negativních vlivů dopravy a zvýšení ...