Now showing items 1-13 of 13

 • Analýza vysokorychlostních sítí zátěžovým testerem 

  Yarmolskyy, Oleksandr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem laboratorních úloh pro předmět zabývající se vysokorychlostními sítěmi. Teoretická část popisuje gigabitový Ethernet, typické prvky v sítích, jako jsou přepínače a směrovače, testy ...
 • Analýza výkonu zariadení sieťovej infraštruktúry 

  Barniak, Martin
  Práca sa zaoberá analýzou sieťovej infraštruktúry. Zameriava sa na zariadenia ako prepínač a smerovač. Prostriedky na analýzu siete sú v práci rozdelené na základné a pokročilé. Medzi základné prostriedky patria najbežnejšie ...
 • Číslicový model architektury Network on Chip pro diagnostické účely 

  Valachovič, Marek
  Z důvodu stále se zvyšující se integrace na čipu je komunikace pomocí sběrnice čím dál méně výhodná. Z toho důvodu vznikl Network on Chip (NoC) jakožto řešení tohoto problému. V této práci jsou popsány základní bloky, ze ...
 • Možnosti využití neuronových sítí v síťových prvcích 

  Babnič, Patrik
  Cieľom práce bolo zoznámiť sa s problematikou sieťových prvkov, popísať neurónové siete, ktoré môžu byť využité pre riadenie takého prvku. Teoretická časť sa zaoberá neurónovými sieťami od ich vzniku až po súčasnosť. Je ...
 • Návrh laboratorních úloh pro předměty Cisco akademie 

  Oujezský, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem laboratorních úloh pro předměty Cisco akademie. Je orientována zejména na technologie Cisco. Teoretická část popisuje jednotlivá zařízení použitá v laboratoři a problematiku funkcionalit ...
 • Návrh nových laboratorních úloh pro simulační prostředí GNS3 

  Bureš, František
  Cílem bylo vytvořit tři úlohy s postupem a nápovědou v prostředí GNS3. Všechny úlohy mají sloužit jako rozšíření praktických zkušeností z Cisco kurzu CCNP a ukázka funkčnosti GNS3. Celá práce se zaměřuje na použití IPv6 a ...
 • Návrh počítačové sítě pro rodinný dům 

  Kuchařík, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem počítačové sítě pro rodinný dům. Hlavní náplní práce bude návrh na nově vybudovanou počítačovou síť na základě požadavků majitele. Pokusí se najít nejlepší řešení pro zpracování sítě ...
 • Řídicí jednotka pro IRC systém 

  Mališ, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem řídicího systému pro regulaci teploty v rodinném domě. Systém je navržen pro individuální vytápění jednotlivých místností a skládá se z jedné řídicí jednotky a několika termostatických ...
 • Směrování v datových sítích 

  Stodůlka, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá problémem směrování v datových sítích. Teoretická část popisuje obecné možnosti spojení mezi dvěma uzly. Dále jsou popsány principy přepínání v rámci jedné sítě a směrování mezi sítěmi. Další ...
 • Spojovací systémy založené na IP telefonii 

  Zimek, Josef
  Ve své práci jsem se zabýval návrhem a realizací komunikační sítě, která umožňuje dvěma nezávislým sítím využívat hlasové služby skrze šifrovaný kanál. Řešení je postaveno na routerech, které jsou tvořeny staršími PC s ...
 • Virtualizace na směrovačích 

  Ráboňová, Jana
  Bakalářská práce se zabývá virtualizací služeb s důrazem na oblast síťové oblasti. Největší důraz je kladen na představení možností virtualizace služeb na směrovačích. Cílem práce je nalézt platformy umožňující virtualizaci ...
 • Vliv přenosových parametrů na spotřebu elektrické energie Zigbee zařízení 

  Popelka, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá výzkumem spotřeby energie a návrhem jednoduché bezdrátové senzorové sítě. K přenosu dat využívají moduly bezdrátové komunikační technologie ZigBee. Hlavní vlastností bezdrátových senzorových ...
 • Vliv přenosových parametrů na spotřebu elektrické energie Zigbee zařízení 

  Popelka, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá výzkumem spotřeby energie a návrhem jednoduché bezdrátové senzorové sítě. K přenosu dat využívají moduly bezdrátové komunikační technologie ZigBee. Hlavní vlastností bezdrátových senzorových ...