Now showing items 1-7 of 7

 • Aplikace pro vzdálenou správu Mikrotik RouterOS 

  Doležal, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a tvorbou aplikace pro vzdálenou správu MikroTik RouterOS. V rámci práce byla vytvořena aplikace umožňující konfiguraci síťových služeb směrovačů. Práce obsahuje návrh a implementaci ...
 • Management sítě s prvky Mikrotik 

  Zavadil, Pavel
  Cílem této práce je popis nástrojů hodnocení stavu sítě, dále popis síťových komponent Litevské firmy Mikrotik a ukázka scénářů výpadku sítě s její následnou rekonfigurací pro zachování komunikace.
 • Management sítě s prvky Mikrotik 

  Zavadil, Pavel
  Cílem této práce je popis nástrojů hodnocení stavu sítě, dále popis síťových komponent Litevské firmy Mikrotik a ukázka scénářů výpadku sítě s její následnou rekonfigurací pro zachování komunikace.
 • Modulární webové rozhraní využívající MikrotikAPI 

  Janda, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací webového rozhraní, které pro komunikaci se systémem RouterOS využívá MikroTik API. Vytvorené webové rozhraní je zabezpeceno proti vniknutí neautorizované osoby a obsahuje ...
 • Správa a monitoring zařízení RouterOS v malých sítích 

  Leštinský, Ondřej
  Tato bakalářská práce popisuje návrh a implementaci informačního systému, který dokáže vzdáleně konfigurovat zařízení se systémem RouterOS. Hlavní funkcí systému je správa klientů, kteří se mohou připojit do počítačové ...
 • Systém pro správu zařízení RouterOS 

  Konečný, Jakub
  Tato bakalářská práce popisuje návrh a realizaci informačního systému pro správu a vzdálenou konfiguraci zařízení se systémem RouterOS od firmy MikroTik. Jeho hlavním účelem je možnost spravovat všechna zařízení na jednom ...
 • Webový systém pro správu uživatelů sítě 

  Frkal, Jan
  Tato bakalářská práce popisuje webový systém, který eviduje uživatele internetové sítě a dokáže s nimi dále pracovat. Systém umožňuje kompletní správu uživatelů, vyhledávání, organizaci IP adres, tarifů a zařízení u ...