Now showing items 1-9 of 9

 • Chalenges of integration of smart antennas in Ad Hoc NETwork 

  Makhlouf, N. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  Due to the need for increasing exchange and share data, users demand easy connectivity and fast network wherever they are. Recently, users are interested in interconnecting all their personal electronic devices together ...
 • Distributed Multi-Commodity Network Flow Algorithm for Energy Optimal Routing in Wireless Sensor Networks. 

  Trdlicka, J.; Hanzalek, Z. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2010-12)
  This work proposes a distributed algorithm for energy optimal routing in a wireless sensor network. The routing problem is described as a mathematical problem by the minimum-cost multi-commodity network flow problem. Due ...
 • Efektivní použití 3D Cad systémů v procesním inženýrství-I 

  Dítě, Jan
  Zadáním této bakalářské práce bylo efektivní použití 3D CAD systémů v procesním a ekologickém inženýrství. Tato práce je zaměřená na program s názvem SolidWorks 2006, kde je úkolem obecně popsat tvorbu dílu, sestavy, výkresu ...
 • Laboratorní scénáře objasňující základy komunikačních protokolů 

  Pokorný, Karel
  Cílem této práce bylo navrhnout dva komplexní scénáře se zaměřením na různé režimy přenosu v paketových sítích. První scénář se zaměřuje na ARQ (Automatic Repeat Request) protokoly. Součástí laboratorní úlohy je seznámení ...
 • Návrh laboratorní úlohy zaměřené na protokol OLSR 

  Pecina, Martin
  Ad hoc mobilní síť je kolekcí mobilních uzlů, které se dynamicky a svévolně pohybují takovým způsobem, že se spojení mezi uzly nepřetržitě mění. Za účelem usnadnění komunikace v síti se k nalezení přenosových cest mezi ...
 • Návrh laboratorních úloh v simulačním prostředí NS3 

  Štefančík, Matej
  Diplomová práca poskytuje zoznámenie sa so sieťovým simulátorom ns-3. Popisuje základné abstrakcie a súčasti tohto nástroja. Práca ďalej rozoberá teóriu, ktorá bola aplikovaná pri vytváraní simulácie. Konkrétne je rozobraný ...
 • Návrh unicastového a multicastového simulačního modelu v NS2 

  Votava, Martin
  Práce je zaměřena na tvorbu sítí pomocí nástroje Network Simulátor 2. Hlavním tématem práce je simulace unicastového a multicastového směrování.Práce také popisuje protokoly používané na transportní vrstvě, jako je protokol ...
 • Pokročilé možnosti technologie MPLS 

  Vlček, Martin
  Tato práce se zabývá technologií Multiprotocol Label Switching a to zejména moderními metodami, které je možné použít v rámci této technolologie. Jako příklad lze uvést využití podpory kvality služeb při směrování. V práci ...
 • Využití simulačního nástroje NS2 v sítích multicast 

  Hošek, Petr
  Práce je zaměřena na směrování v datových sítích, především na síťovou metodu multicast. Také se podrobněji zabývá jednotlivými multicastovými protokoly a dále modely multicastu, zejména ASM (Any Source Multicast) a SSM ...