Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza a predikce datového provozu v mobilní ad hoc síti 

    Konečný, Daniel
    Diplomová práce „Analýza a predikce datového provozu v mobilní ad hoc síti“ se zabývá problematikou rádiových modelů ztráty signálu v MANET (Mobile Ad Hoc) sítích. V této diplomové práci je proveden popis MANET sítí, ...
  • Využití simulačního nástroje NS2 v sítích multicast 

    Hošek, Petr
    Práce je zaměřena na směrování v datových sítích, především na síťovou metodu multicast. Také se podrobněji zabývá jednotlivými multicastovými protokoly a dále modely multicastu, zejména ASM (Any Source Multicast) a SSM ...