Now showing items 1-7 of 7

 • Aplikace pro Microsoft HoloLens s využitím mobilního telefonu 

  Stano, Matej
  Táto práca sa zameriava na využitie okuliarov Microsoft HoloLens pre rozšírenú realitu a ich prepojenie a komunikáciu s mobilným telefónom za účelom ovládania hologramu. V telefóne sú využité pohybové a polohové senzory ...
 • Experimentální ověření přenosových vlastností bezdrátových technologií IEEE 802.11ac/ad 

  Jošťák, Matej
  Táto bakalárska práca sa zaoberá experimentálnym overením prenosových vlastností be- zdrôtových technológií, so zameraním sa na vysokorýchlostné prenosy. Pre meranie boli vybrané štandardy IEEE 802.11ac/ad. V teoretickej ...
 • Návrh rozhraní laserové řezačky s použitím rozšířené reality 

  Kajan, Matej
  Rozhranie laserovej rezačky s použitím rozšírenej reality dovoľuje rýchlejšiu a bezpečnejšiu realizáciu rezania. Tento návrh je uskutočnený pomocou metód počítačového videnia spojených s návrhom grafického užívateľského rozhrania.
 • Ovládání robotického ramene s využitím rozšířené reality a tabletu 

  Pristaš, Martin
  Cieľom diplomovej práce je vytvorenie experimentálnej aplikácie na manipuláciu virtuálnych objektov v rozšírenej realite pomocou tabletu pre ovládanie robotického ramena. Navrhnuté sú rôzne spôsoby manipulácie virtuálnych ...
 • Rozšířená realita pro ARTable s See-through brýlemi 

  Adam, Róbert
  Táto bakalárska práca bola vytvorená počas môjho štúdia na fakulte informačných technológií Vysokého učení technického v Brne. Práca sa zaoberá rozšírenou realitou, vývojovým prostredím Unity a systémom ARTable. V teoretickej ...
 • Rozšířená realita: Historické verze budovy 

  Medvec, Juraj
  Táto práca je zameraná na prácu s rozšírenou realitou v mobilných aplikáciach. Cieľom práce bolo vytvorenie mobilnej aplikácie, ktorá poskytuje jej užívateľom pohľad do minulosti vybraných historických budov. Na začiatku ...
 • Zařízení pro interakci v rozšířené realitě 

  Pavlenko, Peter
  Táto diplomová práca sa zaoberá interaktívnou rozšírenou realitou. Jej cieľom je navrhnúť,vytvoriť a otestovať zariadenie, ktoré umožní interakciu užívateľa s rozšírenou realitou.Najprv rozoberá rozšírenú realitu, zariadenia ...