Now showing items 1-20 of 43

 • Apartmánový hotel - stavebně technologický projekt 

  Srna, Michal
  Diplomová práca sa zaoberá stavebne technologickým projektom apartmánového hotela v Tatranskej Štrbe. Projekt rieši prípravu časových, finančných materiálových a iných zdrojov. Súčasťou práce je rozpočet, prepočet, časový ...
 • Developerské ceny stavebních objektů 

  Muchová, Petra
  Diplomová práce se zabývá developerskými cenami stavebních objektů. Součástí práce je zpracovat metodiku ocenění objektů podle etap životního cyklu, ve kterých developerská činnost probíhá. Objasnit rozdíl mezi stavebním ...
 • Financování projektu obce 

  Sedláková, Eliška
  Předložená diplomová práce se zabývá analýzou plnění rozpočtu obce Slatina, která slouží jako podklad pro návrh vedoucí ke zlepšení hospodaření obce a zkvalitňování životního prostředí. První část práce obsahuje teoretická ...
 • Hala společnosti SAND TEAM Holubice - stavebně technologický projekt 

  Pivoňka, Josef
  Tato diplomová práce zpracovává přípravu a organizaci přístavby průmyslové haly společnosti SAND TEAM v Holubicích, která se zabývá výzkumem v oblasti formovacích materiálů. Práce se zaměřuje hlavně na technologický postup ...
 • Investiční výstavba realizovaná v rámci regionálního rozvoje 

  Zmrhalová, Adéla
  Cílem diplomové práce je přiblížit problematiku strukturální a regionální politiky EU v České republice a vytvořit všeobecný přehled o fungování čerpání finančních prostředků z fondů EU na konkrétním projektu z pohledu ...
 • Investiční výstavba v rámci regionálního rozvoje 

  Zmrhalová, Adéla
  Cílem bakalářské práce je vytvořit všeobecný přehled o fungování strukturální politiky EU v České Republice a o čerpání finančních prostředků z fondů EU na konkrétním projektu z pohledu žadatele. V úvodu práce je objasněn ...
 • Kalkulace ceny obrátkového materiálu 

  Černý, Lukáš
  Předmětem bakalářské práce, Kalkulace ceny obrátkového materiálu, je provést analýzu nákladů na obrátkový materiál. Tato práce řeší varianty, zda je daný obrátkový materiál, konkrétně lešení, výhodnější vlastnit nebo si ...
 • Logistické centrum odpadů - příprava a organizace výstavby 

  Polách, Miroslav
  Tato diplomová práce se zabývá přípravou a organizací výstavby Logistického centra odpadů na zpracování biologicky rozložitelného odpadu ve Vsetíně. Zaměřuje se hlavně na technologický postup realizace hlavního stavebního ...
 • Matematický model rozpočtu 

  Holá, Lucie
  Smyslem této diplomové práce je původní aplikace optimalizačních modelů při řešení problému alokace mzdových prostředků na jednotlivých ústavech dané fakulty. Diplomová práce zahrnuje přehled souvisejících modelů lineárního, ...
 • Modelování návrhu stavebního díla 

  Boháčová, Kristýna
  Diplomová práce se zabývá vytvořením modelu stavebního díla. Model bude obsahovat technické, cenové a nákladové informace o stavebním objektu. Modelovým objektem je rodinný dům. Práce je složena z teoretické části, která ...
 • Mzdy a ceny ve stavebnictví 

  Massabni, Raghid
  Cílem mé diplomové práce s názvem Mzdy a ceny ve stavebnictví je představit způsoby odměňování, druhy mezd a postup výpočtu, a také představit druhy a formy cen i postupy při tvorbě ceny stavebního díla. Diplomová práce ...
 • Nástroj pro podporu kontroly a podávání zpráv o stavu projektu 

  Straka, Tomáš
  V tejto práci sa zaoberám znalostnými oblasťami projektového managementu, konkrétne oblasťami času, nákladov a komunikácie.  Pomocou teoretického základu z tejto práce budem implementovať nástroj pre podporu kontroly stavu ...
 • Návrh financování investice společnosti Zámoraví, a.s z fondů Evropské Unie 

  Gabrhelík, Martin
  Diplomová práce se zabývá vypracováním projektu potřebné pro získání dotace z Operačního programu OSY I na modernizaci živočišné výroby v zemědělském podniku Zámoraví, a.s..
 • Návrh na zlepšení hospodaření obce 

  Procházková, Pavla
  Bakalářská práce analyzuje hospodaření obce Syrovice. Obsahuje teoretické poznatky o obcích, jejich majetku, hospodaření s ním a také kontrole hospodaření obce. V praktické části jsou teoretické poznatky aplikovány na obec ...
 • Návrh na zlepšení hospodaření obce Horní Maršov 

  Krudenc, Miloš
  Bakalářská práce pojednává o návrzích na celkové zlepšení rozpočtu obce Horní Maršov ve vztahu k příjmovým a výdajovým či nákladovým položkám, celkovému hospodařením obce, jejímu postavení a pravomocem. Cílem práce je ...
 • Návrh na zlepšení hospodaření obce Vacenovice 

  Čiráková, Alexandra
  Diplomová práce je zaměřena na celkové zlepšení rozpočtu obce Vacenovice ve vztahu k celkovému hospodaření obce, jejímu postavení a pravomocem. Práce je rozdělena do několika částí, které obsahují teoretická východiska, ...
 • Návrh na zlepšení hospodaření obce Želetava 

  Vrbková, Markéta
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení hospodaření obce Želetava v letech 2006 – 2010. První část obsahuje teoretické poznatky o obcích v České republice, druhá část popisuje obec Želetava, podrobnou analýzu příjmů a ...
 • Návrh rozpočtu Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně 

  Jirků, Marcela
  Tato bakalářská práce na téma „Návrh rozpočtu Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně“ se zabývá analýzou sestavování rozpočtu na této fakultě. V teoretické části se práce zabývá rozborem současné právní ...
 • Optimalizace tvorby a čerpání rozpočtu vybrané firmy 

  Ticháček, Jiří
  Práce se zabývá rozpočetnictvím neziskových organizací v České republice. Teoretická část specifikuje jednotlivé druhy činností a doporučení při tvorbě a čerpání rozpočtů. Analytická část pak tyto poznatky aplikuje a dále ...
 • Optimalizace tvorby ceny stavebního objektu na základě mezinárodní klasifikace CI/SfB 

  Kaplan, Ondřej
  Tato bakalářská práce je zaměřena na optimalizaci asistentů a jejich hierarchické uspořádání pomocí rozpočtovacího programu euroCALC3 od firmy Callida. Praktické využití těchto asistentů pro sestavení stavebního rozpočtu ...