Now showing items 1-8 of 8

 • Adaptace systémů pro rozpoznání mluvčího 

  Novotný, Ondřej
  V této práci navrhneme techniky adaptace systémů na rozpoznávání řeči. Cílem je vytvořit techniku adaptace Pravděpodobnostní lineární diskriminační analýzy. Zaměříme se na adap-taci bez učitele. Naše testy ukáží vhodné ...
 • Čtečka obličejů 

  Bučko, Peter
  Tato práce se zabývá strojovým rozpoznáváním tváří. Budou zde popsány metody Principal Components Analysis (PCA), Linear Discriminant Analysis (LDA) a Elastic Bunch Graph Matching (EBGM). Cílem této práce je vytvořit ...
 • Multikamerová biometrická brána pro identifikaci osob 

  Kosík, Dominik
  Tato práce řeší vytvoření biometrické brány pro identifikaci osob. Identifikace probíhá za pomocí 5 barevných kamer a IR kamery. IR kamera zajišťuje detekci osoby a následně se ze snímku barevných kamer vytváří 3D model ...
 • Rozpoznávání gest myší 

  Král, Jiří
  Práce se zabývá rozpoznáváním gest myší. Pro modelování gest je v systému využito Skrytých markovových modelů, které popisují gesto jako časovou posloupnost vlastností. V práci je provedeno srovnání různých typů parametrizací ...
 • Rozpoznávání objektů v obraze na platformě Android 

  Šimon, Martin
  Práce popisuje problematiku rozpoznávání objektů v obraze ve spojení s mobilní platformou Android. Rozebírá existující metody a postupy z oboru rozpoznávání objektů stejně jako dřívější řešení podobné problematiky. Z těchto ...
 • Rychlá detekce přírodních objektů 

  Zelinka, Martin
  Práce se zabývá detekcí a lokalizací psů v obraze. Rozebírá postupy počítačového vidění vhodné k řešení této problematiky. Je navrhnuto a následně implementováno řešení. V rámci vypracování práce je vytvořena datová sada ...
 • Sledování a rozpoznávání lidí na videu 

  Šajboch, Antonín
  Tato práce se zabývá rozpoznáváním a sledováním lidí ve videu. K rozpoznávání byla použita konvoluční neuronová síť, která extrahuje vektor rysů z přiloženého snímku obličeje. Tento extrahovaný vektor je dále klasifikován. ...
 • Sledování obličejových rysů v reálném čase 

  Peloušek, Jan
  Tato práce pojednává o problematice rozpoznávání objektů v obraze se zaměřením na rozpoznání lidské tváře a jejích součástí. Je zde popsány základní principy počítačového vidění, objektový detektor Viola-Jones, jeho ...