Now showing items 1-5 of 5

 • Čtečka obličejů 

  Bučko, Peter
  Tato práce se zabývá strojovým rozpoznáváním tváří. Budou zde popsány metody Principal Components Analysis (PCA), Linear Discriminant Analysis (LDA) a Elastic Bunch Graph Matching (EBGM). Cílem této práce je vytvořit ...
 • Hluboké neuronové sítě pro rozpoznání tváří ve videu 

  Stratil, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá rozpoznáváním tváří ve videu pomocí hlubokých neuronových sítí. Tato úloha je rozdělena na 2 části. První část se zabývá trénováním sítě, která vytváří kompaktní příznakový vektor reprezentující ...
 • Hluboké neuronové sítě pro rozpoznání tváří ve videu 

  Jeřábek, Vladimír
  Tato práce se zabývá rozpoznáváním tváří ve videu pomocí neuronových sítí. Na začátku je popsán výběr a ověření konvolučních neuronových sítí pro generování příznakových vektorů z obrázků různých identit. V další části se ...
 • Konvoluční neuronové sítě pro bezpečnostní aplikace 

  Kišš, Martin
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací aplikace pro rozpoznávání osob z bezpečnostní kamery. K rozpoznávání samostatného obličeje jsou zde použity konvoluční neuronové sítě, které vytváří reprezentaci daného obličeje, ...
 • Vývoj algoritmů pro digitální zpracování obrazu v reálním čase v DSP procesoru 

  Knapo, Peter
  Rozpoznávanie tvárí je komplexný proces, ktorého hlavným ciežom je rozpoznanie žudskej tváre v obrázku alebo vo video sekvencii. Najčastejšími aplikáciami sú sledovacie a identifikačné systémy. Taktiež je rozpoznávanie ...