Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh tvaru usměrňovací komory rozstřikovacího uzávěru 

    Nehudek, Adam
    Předkládaná práce se zabývá návrhem tvaru a pozice usměrňovací komory rozstřikovacího uzávěru na základě modelového výzkumu. Výzkumné práce vyplývají z požadavku zejména rekonstrukcí stávajících spodních výpustí vodních ...