Now showing items 1-8 of 8

 • Rozvoj obchodních aktivit cestovní kanceláře PUX TRAVEL 

  Bureš, Pavel
  Cílem diplomové práce je návrh rozvoje obchodních aktivit cestovní kanceláře Pux Travel. Práce popisuje a hodnotí současnou situaci cestovní kanceláře, analyzuje obecné, oborové i vnitřní prostředí firmy a výsledky shrnuje ...
 • Rozvoj obchodních aktivit nákupního oddělení společnosti 

  Žáček, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá rozvojem obchodních aktivit společnosti Kili s.r.o. Úvodní část práce je zaměřena na analýzu současného stavu firmy a jejího okolí. Výstupem bakalářské práce je návrhová část, která firmě doporučí ...
 • Rozvoj obchodních aktivit pro ELEKTROSVIT SVATOBOŘICE, a. s. 

  Matvijenko, Artem
  Diplomová práce – Rozvoj obchodních aktivit společnosti ES – analyzuje současný stav vybraného podniku. Dále projednává o vlivech vnitřního a vnějšího okolí, které působí na rozvoj obchodních činností. Z analýzy vnitřního ...
 • Rozvoj obchodních aktivit společnosti BS VINAŘSKÉ POTŘEBY, s.r.o. 

  Záhradník, Šimon
  Cílem diplomové práce je zpracovat návrh plánu rozšíření obchodních aktivit pro společnost BS vinařské potřeby, s.r.o.. Tomu předchází část práce s popisem teoretických východisek v souladu s vymezeným problémem a část ...
 • Rozvoj obchodních aktivit společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. 

  Balko, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá rozvojem obchodních aktivit společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. Úvodní část práce je zaměřena na teorii, základní pojmy a nástroje využívané v obchodní činnosti. Na základě seznámení s teoretickým ...
 • Rozvoj obchodních aktivit společnosti ZETOR TRACTORS a. s. 

  Špaček, Daniel
  Tato diplomová práce se zabývá rozvojem obchodních aktivit společnosti ZETOR TRACTORS, a. s. na australském trhu. Úvodní část práce se zabývá teorií, základními pojmy, metodami a nástroji využívané k plánování rozvoje ...
 • Rozvoj obchodních aktivit společností TOS KUŘIM-OS, a.s. a ČKD BLANSKO-OS, a.s. 

  Havlík, Pavel
  Diplomová práce se zabývá rozvojem obchodních aktivit podniků TOS KUŘIM a ČKD BLANSKO. Práce na základě teoretických východisek shrnuje analýzu obchodní činnosti, vnějšího a vnitřního prostředí do SWOT analýzy. Výsledkem ...
 • Rozvoj obchodních aktivit z hlediska prodeje výrobků s vyšší přidanou hodnotou 

  Kratochvíl, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá rozvojem obchodních aktivit společnosti JPL kovo s.r.o., se zaměřením na posílení současné pozice na trhu se strojním zařízením. Teoretická část shrnuje poznatky z oblastí managementu, ...