Now showing items 1-1 of 1

  • Design elektrického ručního šlehače 

    Hlaďová, Veronika
    Hlavním cílem této bakalářské práce je dosáhnout moderního vzhledu ručního elek-trického šlehače. Výsledný návrh by měl splňovat všechny konstrukční, ergonomické a estetické vlastnosti. Cílem je tedy vytvořit jedinečný ...