Now showing items 1-1 of 1

  • Rayleigh-Plessetova rovnice 

    Hátašová, Justýna
    Tato bakalářská práce se zabývá numerickým řešením Rayleigh-Plessetovy rovnice. Jejím cílem je tuto rovnici odvodit a sestavit program, který by rovnici řešil metodami Runge-Kutta-Nyström a Runge-Kutta-Fehlberg.