Now showing items 1-7 of 7

 • Návrh pohyblivé jezové konstrukce 

  Betlach, František
  Bakalářská práce se zabývá studií návrhu pohyblivé jezové konstrukce u stávajícího pevného jezu na řece Svitavě v lokalitě Cacovický ostrov. První část zpracovává údaje o zájmovém území a výběr vhodného konstrukčního řešení ...
 • Návrh rekonstrukce jezu 

  Skřička, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá studií návrhu rekonstrukce pohyblivé jezové konstrukce u stávajícího pevného jezu na řece Svitavě v městské části Brno-Obřany. První část práce obsahuje teoretickou část týkající se tematiky ...
 • Návrh rekonstrukce jezu 

  Němcová, Denisa
  Bakalářská práce se zabývá návrhem rekonstrukce pevného jezu na řece Oslavě v městě Oslavany. Úvodní část popisuje zájmovou lokalitu a výběr vhodného konstrukčního řešení pro rekonstrukci. Je teoreticky popsáno několik ...
 • Návrh rekonstrukce jezu Přízřenice na řece Svratce 

  Trněný, Michal
  Diplomová práce se zabývá návrhem rekonstrukce pohyblivé tabulové jezové konstrukce Přízřenice na řece Svratce na pohyblivou Jezovou konstrukci. První část obsahuje teoretický úvod a zpracovává údaje o zájmovém území a ...
 • Návrh rekonstrukce jezu v Oslavanech 

  Němcová, Denisa
  Diplomová práce se zabývá návrhem rekonstrukce smíšeného jezu na řece Oslavě v městě Oslavany. Úvodní část popisuje zájmovou lokalitu a vyskytující se ledové jevy. Je teoreticky popsáno několik typů rybích přechodů. Dále ...
 • Návrh vakového jezu v Oslavanech 

  Kocman, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá popisem současného stavu na řece Oslavě v městě Oslavany a návrhem rekonstrukce stávajícího pevného jezu v zájmové lokalitě. Jako nejvhodnější variantou rekonstrukce stávajícího pevného jezu byla ...
 • Revitalizace toku rybím přechodem 

  Šuba, Dušan
  Tato diplomová práce má dvě části. První část obsahuje základní druhy rybích přechodů. Druhá část se zabývá návrhem rybího přechodu na řece Dřevnici v obci Louky. V programu HEC-RAS byla nasimulována situace, kdy je rybí ...