Now showing items 1-3 of 3

 • Paralelizace ultrazvukových simulací pomocí 2D dekompozice 

  Nikl, Vojtěch
  Tato práce je součástí projektu k-Wave, což je simulační nástroj akustické tomografie sloužící k simulaci a rekonstrukci akustických vlnových polí a jeho hlavním přínosem je plánování ultrazvukových operací lidské tkáně, ...
 • Spektrální analýza EEG signálu 

  Miklenda, Petr
  Předložená bakalářská práce je zaměřena na analýzu signálu EEG pomocí rychlé Fourierovy transformace. Teoretická část se skládá z popisu EEG signálu, jeho vzniku a zvolené metody pro analýzu signálu. Praktická část představuje ...
 • Využití metod obrazové analýzy v přenosu tepla. 

  Hnízdil, Milan
  Cílem této práce je porovnat vysoko tlaké vodní trysky a vysvětlit čtenáři použité metody. Matematické metody použité v programu jsou také uvedeny v této práci.