Now showing items 1-2 of 2

  • Simulace rozptylu světla na buňkách 

    Vengh, Martin
    Diplomová práca sa zaoberá rozptylom elektromagnetického žiarenia na biologickej bunke použitím metódy konečných diferencií v časovej oblasti (FDTD), Bornovej aproximácie a Rytovovej aproximácie. Metóda FDTD dáva presné ...
  • Využití metody FDTD k modelování zobrazování v biofotonice 

    Říha, René
    Diplomová práce se zabývá ověřením praktické využitelnosti metody FDTD pro simulaci zobrazování v koherencí řízeném holografickém mikroskopu. Byly podrobně prozkoumány různé možnosti určení matice rozptylu a vybrán optimální ...