Now showing items 1-2 of 2

  • Využití metod 3D tisku v automobilovém průmyslu 

    Juhász, Vojtěch
    Bakalářská práce se zabývá využitím 3D tisku v automobilovém průmyslu. Úvodní kapitola popisuje historii a výrobní proces. Další kapitola se zabývá nejpoužívanějšími technologiemi 3D tisku a následným popisem procesu tisku ...
  • Výroba přírub s využitím postupu PPAP a normy ISO 9001 

    Prokeš, Tomáš
    První část diplomové práce se zabývá problematikou zavedení systému managementu jakosti v malém podniku dle normy ISO 9001, následně procesem schvalování součásti do sériové výroby dle metodiky PPAP. V této části jsou ...