Now showing items 1-3 of 3

 • Analyzátor síťových protokolů 

  Pšorn, Daniel
  Cílem této práce je nalézt způsob, jak naprogramovat analyzátor síťového provozu na nejvyšší vrstvě modelu ISO/OSI. K tomu je nutné použít některou z metod detekce aplikačních protokolů. Program popsaný v této práci používá ...
 • Heterogenní propojení mobilních zařízení v bezdrátových systémech 5. generace 

  Mašek, Pavel
  Předkládaná disertační práce je zaměřena na "heterogenní propojení mobilních zařízení v bezdrátových systémech 5. generace". Navzdory nepochybnému pokroku v rámci navržených komunikačních řešení postrádají mobilní sítě ...
 • Protokol XMPP Jabber a jeho využití pro přenos multimediálních dat 

  Havlena, Petr
  Diplomová práce se snaží vytvořit aplikaci pro komunikaci v opensource IM síti Jabber. Ta v dnešní době získává stále větší oblibu jak u poskytovatelů, tak hlavně u koncových uživatelů. V první polovině práce jsou vysvětleny ...