Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza soustav 6-ti těles s vazbami s pasivním účinkem 

    Krček, Aleš
    Bakalářská práce se zabývá analýzou soustav 6-ti těles s vazbami s pasivním účinkem. První část práce je věnována rešerši, ve které jsou popsány základní pojmy statiky, popis a charakteristika vazeb neutrálních a vazeb ...
  • Deformační,napjatostní a pevnostní analýza rámové konstrukce. 

    Hrubý, Jaroslav
    Tato bakalářská práce se zabývá výpočtovým stanovením deformace, napjatosti a určením bezpečnosti obecného rovinného rámu zatíženého vektorovou veličinou tzn. silou F, jež v něm tuto deformaci a napjatost způsobuje. Cílem ...