Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza přesnosti laserového skenování 

    Vacová, Dominika
    Cieľom práce je naskenovať mračno bodov a skúmať možnosti jeho spojenia na základe referenčných objektov alebo prírodných objektov. Ďalšou časťou práce je nadväznosť do súradnicového systému S – JTSK. V prvej časti práce ...