Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza řídicí roviny mobilních sítí 4. generace 

    Hajn, Pavel
    Diplomová práce je zaměřená na popis systému LTE z pohledu signalizace na rozhraních subsystémů LTE a EPC, jako například počáteční připojení UE do sítě. V další části jsou uvedeny typy diagnostických metod mobilní sítě ...
  • Analýza řídicích procedur v mobilních sítích EPS 

    Zagumennov, Egor
    Cílem této diplomové práce je seznámení s mobilními sítěmi EPS a subsystémem IMS. Práce je zaměřena na analýzu řídicích procedur, vztažených k činnosti mezi terminálem a paketovým jádrem sítě čtvrté generace, jako je ...