Now showing items 1-2 of 2

  • Area-Efficient Hardware Architectures of MISTY1 Block Cipher 

    Yasir, A.; Wu, N.; Chen, X.; Rehan Yahya, M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018-06)
    In this paper, state-of-the-art hardware implementations of MISTY1 block cipher are presented for area-constrained wireless applications. The proposed MISTY1 architectures are characterized of highly optimized transformation ...
  • Hledání S-boxů pomocí evolučních algoritmů 

    Hovorka, Bedřich
    Předložená práce se zabývá částí šifrovacího algoritmu zvanou substituční box a jeho evolučním návrhem. K jeho vývoji jsou použity evoluční výpočetní techniky, jako jsou klasický genetický algoritmus, Estimation of ...