Now showing items 1-2 of 2

  • Studie silnice I/43 u města Štíty 

    Babík, Maroš
    Cieľom diplomovej práce je vypracovanie štúdie cesty I / 43 pri meste Štíty. Štíty sa nachádzajú v Olomocukom kraji. Ležia 55 km severozápadne od krajského mesta Olomouc. Dôvodom štúdie je spracovanie a preverenie trasy z ...
  • Technické studie silnice I/23 - obchvat Zakřan 

    Píštěk, Petr
    Cílem diplomové práce je zpracování technické studie I/23 – obchvat Zakřan. Obec se nachází v Jihomoravském kraji. Obec leží 25km západně od krajského města Brno. Cílem studie je vyhledat vhodnou variantu, která projde ...