Now showing items 1-3 of 3

 • The Analysis Of Ceramic Resistor Arrays In Smt 

  Novotný, Václav; Vala, Radek (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  This paper is focused on the area of current electrical manufactory in conjunction with possibilities of computer analysis and monitoring psychical phenomena by computing systems. There are also described processes of ...
 • Aplikace reaktivních nanočástic do SAC pájecí pasty 

  Matras, Jan
  Tato práce se zabývá tématem reaktivních nanočástic a jejich přimíchávání do pájecí pasty, které také blíže popisuje. Podrobněji popisuje vlastnosti jednotlivých pájecích slitin. Vysvětluje vznik intermetalických vrstev ...
 • Hodnocení vybraných parametrů pájecí stanice 

  Němec, Ivo
  Tato semestrální práce se zabývá zkoumáním rozdílných principů řízení topných těles v pájecích stanicích a vlivu bezolovnaté pájecí slitiny na životnost pájecích hrotů. V práci je shrnut popis dílčích prvků pájecích stanic ...