Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh optimalizace informačního systému 

    Jakimovová, Petra
    Diplomová práce s názvem: „Návrh optimalizace informačního systému“ pojednává o procesu zakázek a možnostech eliminace hlavních firemních problémů ve společnosti TOROLA design s.r.o. Na základě analýz vnitřního a vnějšího ...
  • Posouzení informačního systému firmy TOROLA design s.r.o. a návrh změn 

    Jakimovová, Petra
    V bakalářské práci se zaměřím na informační systém SB-komplet používaný ve společnosti TOROLA design s.r.o. Následně srovnám výhody a nevýhody informačního systému SB-Komplet s dalšími vybranými informačními systémy. Na ...