Now showing items 1-2 of 2

  • Kompozitní keramické materiály na bázi hydroxyapatitu 

    Vojtíšek, Jan
    Tato práce se zabývala studiem biokeramických materiálů na bázi hydroxyapatitu. Tyto materiály jsou obecně velmi důležité pro lékařské účely, zejména při rekonstrukcích a náhradě kostního materiálu. Pro medicínské aplikace ...
  • Korozní degradace hořčíkových slitin v SBF roztocích 

    Ročňáková, Ivana
    Hořčíkové slitiny jsou v současnosti, z důvodu kombinace dobrých mechanickým vlastností a nízké hustotě hořčíku, používány v mnoha odvětvích lidské činnosti, hlavně v leteckém a automobilovém průmyslu. V poslední době je ...