Now showing items 1-20 of 42

 • Analýza protokolů pro komunikaci v energetických sítích 

  Sobotka, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá bezpečností průmyslových systémů SCADA, které se používají v energetických infrastrukturách. Popisuje architekturu těchto systémů a detailně analyzuje dva komunikační protokoly - DNP3 a IEC ...
 • Aplikace systému InTouch pro ovládání portálového jeřábu 

  Diblíková, Michaela
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením SW pro ovládání a vizualizaci (SCADA) laboratorního modelu portálového jeřábu pomocí systému InTouch. Dále připojení modelu jeřábu na PLC a vytvoření funkčního programu v jazyku STEP7. ...
 • Automatické řízení vytápění víceúčelové haly 

  Petr, Vojtěch
  Tématem bakalářské práce bylo navrhnout a naprogramovat řídicí systém pro vytápění víceúčelových hal. Součástí systému jsou teplotní čidla, měřiče tepla, oběhová čerpadla, servopohony, kotel na tuhá paliva, bioplynová ...
 • Automatizace rozvodny VN s využitím řídicího systému COM600 a standardu IEC61850 

  Havelka, Tomáš
  Předkládaná práce se zabývá problematikou standardu IEC 61850 zvláště jeho kapitolou IEC 61850- 9-2 LE. Kapitola IEC 61850-9-2 LE je spíše známá jako komunikace Process bus. V práci jsou popsány rozšiřující nástroje použité ...
 • Automatizace tvorby SW řídicích systémů 

  Sysel, Radek
  Diplomová práce pojednává o průběhu návrhu složitých objektů v automatizaci a jejich rychlého zařazení do celé procesní technologie. Ukazuje průběh tvorby od databázového modelu po generování do SCADA aplikace. Cílem práce ...
 • Automatizace varny pivovaru 

  Krykorka, Daniel
  Diplomová práce se zabývá automatizací varny pivovaru v Ústeckém kraji. První část práce popisuje technologií vaření piva. Druhá část rozebírá provedené změny v technologii a zavedení vzdálené správy. Dále je podrobně ...
 • Development of Cyber-physical security testbedbased on IEC61850 architecture 

  Blažek, Petr; Fujdiak, Radek; Mlýnek, Petr; Mišurec, Jiří (Kaunas University of Technology, 2019-06-10)
  The paper focuses on security in industrial control systems. Numerous protocols and their incompatibility are undermining the security design. Also, the IEC 61850 standard focuses on these issues; in detail, it deals with ...
 • Distribuovaný řídicí systém s dynamicky modifikovatelnými uzly 

  Křek, Radim
  Tato práce se zabývá vytvořením dynamicky modifikovatelného uzlu, který poté může spolupracovat s dalšími uzly a dohromady tak vytvořit distribuovaný řídicí systém. Jednotlivé uzly pak spolu komunikují pomocí protokolu ...
 • Generátor datového provozu pro průmyslové protokoly 

  Šnajdr, Václav
  Bakalářská práce se zabývá generováním datového provozu průmyslových SCADA protokolů a jejich implementaci do nástroje JMeter. Tento nástroj je možno rozšiřovat pomocí modulů. V teoretické části jsou popsány tři protokoly ...
 • Generická analýza toků v počítačových sítích 

  Jančová, Markéta
  Tato práce se zabývá problematikou popisu síťového provozu pomocí automaticky vytvořeného modelu komunikace. Hlavním zaměřením jsou komunikace v řídicích systémech , které využívají speciální protokoly, jako je například ...
 • Generování provozu IoT sítí a detekce bezpečnostních incidentů 

  Pristaš, Ján
  Hlavným cieľom mojej bakalárskej práce je navrhnúť a vytvoriť systém generujúci prevádzku IoT sietí, vytváranie bezpečnostných incidentov na túto sieť a ich detekovanie. Prvá časť popisuje základné princípy IoT sietí, SCADA ...
 • HMI pro BECKHOFF TWINCAT 3 

  Balga, Ondřej
  Tato práce se věnuje vytvoření HMI v programovacím jazyce C# pro BECKHOFF TWINCAT 3. V teoretické části se práce zaměřuje na popsání .NET frameworku, WPF, MVVM, Prism a softwarových prostředků, které jsou v práci použity. ...
 • Increasing Visibility of IEC 104 Communication in the Smart Grid 

  Matoušek, Petr; Ryšavý, Ondřej; Grégr, Matěj (BCS Learning and Development Ltd., 2019-06-25)
  Energy systems like smart grids are part of critical infrastructure and their interruption or blackout may have fatal consequences on energy production, distribution, and eventually the life of individual people. In order ...
 • Knihovna pro detekci významových vlastností stromových struktur 

  Panov, Sergey
  Testování multikomponentních IT a IoT systémů, které zpracovávají proudy různých zpráv je složitou úlohou. Proč je to složité? Kvůli množství komponentů, jejích asynchronní interakcí, různým kombinacím události pro testování, ...
 • Model třídicí linky v systému Tecnomatix Process Simulate 

  Prokop, Michal
  V této diplomová práci se zabývám vytvořením virtuálního modelu třídící linky v prostředí Tecnomatix Process Simulate. V diplomové práci zejména popisuji mimo robotické operace jako jsou: řízení dopravního pásu, generování ...
 • Monitorovací systém pro zplynování dřevní štěpky 

  Vaško, Radim
  V práci se zabývám realizací měřicí aplikace kvality plynu. Vysvětluji technologický proces měření spektrometrických snímačů. Navrhuji automatizovanou měřicí soustavu. Navrhuji a vytvářím průmyslový rozvaděč s PLC. Vysvětluji ...
 • Monitorování výpadků zkušebních stanic 

  Šebesta, David
  Tato práce se zabývá monitorováním výpadků zkušebních stanic oddělení DS/ETC (Diesel Systems / Engineering Testing Center) společnosti Bosch Diesel s.r.o. v Jihlavě. Cílem monitorování je získání záznamu o každém prostoji, ...
 • Návrh monitoringu kritické komunikační infrastruktury pro energetickou společnost 

  Ševčík, Michal
  Diplomová práce se zabývá monitoringem kritické infrastruktury, kritické informační infrastruktury a mapovaním sítě v energetice. Cílem je vytvořit analytické prostředí pro zpracování logů dané sítě, zmapovat nejkritičtější ...
 • PLC SCADA systém pro řízení větrného tunelu 

  Trenčan, Tomáš
  Předložená bakalářská práce se věnuje programovatelnému automatu (PLC) firmy WAGO a SCADA systémům. Skládá se ze dvou části, z teoretické části a z praktické části. V teoretické části jsou na zakladě poznatků z odborné ...
 • Programová podpora pro PLC automatizační systémy 

  Kříž, Karel
  Tato bakalářská práce se zabývá především studiem komunikačních protokolů mezi systémy řízení technologických procesů firmy Siemens a jim nadstavbových systémů (SCADA/HMI) po rozhraní ethernet. Jedná se o systémy řízení, ...