Now showing items 1-13 of 13

 • Logistická koncepce pro virtuální organizace 

  Kuřitka, Ivo
  V předložené disertační práci jsou řešeny hlavní problematické oblasti související s postavením logistiky v prostředí virtuální organizace. Teorie virtuálních organizací byla doplněna o definici virtuality a rámcový model. ...
 • Návrh části informačního systému pro podporu projektového řízení 

  Horák, Adam
  Bakalářská práce se zaměřuje na vylepšení informačního systému firmy INTERDEKOR s.r.o., se sídlem v Horním Těrlicku. V práci se budu zabývat usnadněním procesu evidence zakázek z pohledu projektantů. Při práci se seznámím ...
 • Návrh zavedení informačního systému K2 

  Stejskal, Lukáš
  Predmetom bakalárskej práce „Návrh zavedenia informačného systému K2“ je analýza procesov firmy a návrh zavedenia nového informačného systému (IS). Teoretická časť sa zaoberá možnosťami riešenia inovácie IS a súčasnými ...
 • Návrh změn informačního systému malé firmy 

  Hutyra, Petr
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na posouzení a návrh změn informačního systému společnosti HCV group a.s. V jejím zpracování je proveden rozbor teoretických východisek, analyzovaný současný stav informačního systému v ...
 • Podpora snapshotu a rollbacku pro konfigurační soubory v distribuci Fedora 

  Ježek, Michal
  Cílem této diplomové práce je navrhnout a implementovat nástroje pro podporu snapshotu a rollbacku konfiguračních souborů na distribuci GNU/Linuxu. Sada nástrojů umožňuje pravidelné/automatické ukládání konfiguračních ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Mišurová, Katarína
  Diplomová pojednává o posouzení informačního systému v strojírenské společnosti a posouzení jeho efektivnosti a návrh změn na zlepšení tohoto systému. Dále diplomová práce řeší návrh změn informačního systému v společnosti ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Turisová, Alena
  Bakalářská práce se zaobírá analýzou informačního systému podniku a návrhy na jeho zlepšení. První část je zaměřena na uvedení čitatele do problematiky prostřednictvím vysvětlení důležitých pojmů. Ty tvoří potřebný podklad ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Puchnar, Michal
  Diplomová práce analyzuje informační systém firmy Tirad s.r.o., která využívá služeb informačního systému Workplan. Teoretická část se zaměřuje na problematiku podnikových informačních systémů obecně, definuje jednotlivé ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Boreček, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou informačního systému společnosti DATASoftware, spol. s.r.o. Po posouzení silných a slabých stránek systému budou navrženy změny, jejichž realizace by měla vést ke zvýšení přidané ...
 • SQL backend pro Subversion 

  Horák, Jan
  Práce analyzuje systém pro správu verzí Subversion a dostupné backendy pro ukládání dat na serveru. Tyto backendy porovnává a popisuje návrh a implementaci nového backendu, založeného na databázovém systému MySQL. Jsou ...
 • Studie logistických služeb v obchodě 

  Zahradníčková, Iva
  Diplomová práce se zabývá studií logistických služeb ve společnosti Sika CZ s.r.o. Vzhledem k tomu, že hlavní náplní činnosti této společnosti je obchod, využívá logistiku jako jeden z podstatných nástrojů k docílení ...
 • Výběr a implementace informačního systému 

  Odehnal, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá výběrem vhodného informačního systému pro společnost ELKOV elektro a.s., která se zabývá prodejem elektromateriálu a svítidel. Vhodný systém je vybírán pomocí hrubého a jemného výběru dle požadavků ...
 • Výběr a implementace informačního systému pro firmu 

  Michálek, Michal
  Bakalárska práca je zameraná na výber a implementáciu informačného systému pre firmu s rozsiahlou skladovou zásobou, zaoberajúcou sa tvorby verejných a súkromných podujatí. Firma má značné požiadavky na kvalitu, jednoduchosť, ...