Now showing items 1-9 of 9

 • Aplikace pro mapování magnetického pole přístrojem F.W.BELL 9950 

  Kohnheiser, Jan
  Cílem tohoto projektu je seznámit čtenáře s možnostmi ovládání měřicího přístroje F.W. Bell 9950 pomocí počítače. V práci je rozebrána problematika měření magnetické indukce a bude představen samotný měřicí přístroj i jeho ...
 • The Hefaistos System 

  Mancl, Vlastimil (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  This paper describes functionality and principle of Hefaistos system. This system is fully automated and modular. Its purpose is for measurement of frequency responses of materials and its temperature dependence. Article ...
 • Komunikační modul pro řízení laboratorního zdroje 

  Zachar, Jiří
  Cílem této práce je navrhnout komunikační modul pro laboratorní zdroj Manson. Tento napájecí zdroj komunikuje pouze prostřednictvím sériové linky RS-232. Moderní počítače obvykle používají pro připojení dalších periferií ...
 • Obvody pro tvarování svazku antény v pásmu L 

  Kalina, Ladislav
  Tato práce se zaměřuje na návrh obvodů určených pro tvarování svazků (dále jen OTS) antén pasivního radaru. Ve své úvodní části postupně prochází základní teorii pasivních radarů a principy řízení svazků antén. Následně ...
 • Počítačem řízená měřicí jednotka 

  Žižka, Josef
  Cílem této práce je seznámit čtenáře se základním principem a řešením univerzálních měřicích karet pro PC, navrhnout a zrealizovat vlastní „Počítačem řízenou měřicí jednotku“. Dále pak porovnat parametry navržené jednotky ...
 • Program pro demonstraci linkových kódů 

  Zelený, Ondřej
  Tato semestrální práce má za cíl návrh základních funkcí pro generování nejpoužívanějších linkových kódů, nastavování parametrů generátoru a přenost dat z PC do generátoru. Teoretická část se zabívá rozborem jednotlivých ...
 • Systém Hefaistos 

  Mancl, Vlastimil
  Tato diplomová práce se zabývá popisem měřicího systému Hefaistos. Je zde popsán princip tohoto systému, který je plně automatizovaný a modulární. Účelem systému je měření frekvenčních teplotních závislostí materiálů. ...
 • Širokopásmový VF generátor signálu do 6GHz 

  Mička, Josef
  Tato práce se zabývá realizací širokopásmového vysokofrekvenčního generátoru s nastavitelnou amplitudou výstupního signálu. Generátor je založen na frekvenčním syntezátoru ADF4355. Pro nastavení výkonové úrovně výstupního ...
 • Uživatelské rozhraní pro HP89410A 

  Neužil, Jan
  Cílem práce bylo vytvořit v jazyce LabVIEW uživatelské rozhraní, které umožní i neškolené obsluze provádět typická měření spektrálním analyzátorem HP89410A. Je zde popsán princip analogových i digitálních spektrálních ...