Now showing items 1-5 of 5

 • Analýza a implementační model agilního a projektového řízení v softwarovém vývoji 

  Sikora, Martin
  Diplomová práce se zaměřuje na vytvoření implementačního modelu agilního a projektového řízení v softwarovém vývoji. Analyzuje tyto dva přístupy ve vývojovém týmu v mezinárodní společnosti a představuje návrh řešení jejich ...
 • Automatizované testování webových aplikací 

  Běloch, Tomáš
  Tato práce se zabývá automatizací v procesu testování webových aplikací. Teoretická část je zaměřena na zajišťování kvality softwarových produktů a služeb. V práci je dále rozebrána problematika automatizace dílčích druhů ...
 • Nástrojová podpora vývoje softwaru metodikou Scrum 

  Osterová, Andrea
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom a implementáciou webovej aplikácie služiacej ako nástrojová podpora pre vývoj softvéru na základe princípov metodiky Scrum. Je cielená najmä na tímy, ktoré s agilnou metodikou Scrum ...
 • Návrhový vzor Model-View-ViewModel ve WPF aplikacích 

  Švikruha, Patrik
  Práca sa zaoberá vysvetlením návrhu aplikácie podľa viac-vrstvových prezentačných vzorov, ktoré popisujú rozdelenie aplikácie na vrstvy a tým uľahčujú jej testovateľnost, udržateľnosti a prenositeľnosť. V práci sa zameriavam ...
 • Rozšíření použití modulu UIS v mobilních zařízeních 

  Kaščák, Pavol
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom rozšírenia modulu UIS pre mobilné zariadenia. Prvá časť práce je venovaná analýze a zdôvodneniam v prospech mobilných zariadení so zameraním na konkrétne dostupné mobilné platformy. ...