Now showing items 1-12 of 12

 • Analýza řídicích procedur v sítích EPS-IMS 

  Šubrt, Jan
  Diplomová práce je zaměřená na řídící procedury v síti EPS a IMS. Nejprve jsou popsány jednotlivé systémy EPS a IMS. V další části práce je probrána teorie řídích procedur v síti EPS, jako jsou inspekce rádiového prostředí, ...
 • Implementace protokolu SIP 

  Dušek, Martin
  Tato diplomová práce se podrobně zabývá protokolem SIP – způsobem komunikace dvou entit, různými typy přenášených zpráv a jejich obsahem. Také je představeno několik knihoven SIP, z nichž některé byly použity pro vývoj ...
 • Implementace služby VoLTE do sítí EPS-IMS 

  Baev, Mikhail
  Diplomová práce popisuje VoLTE službu, vývoj a nasazení LTE (zaváděcí fázi, skutečný LTE stav a výhledy do budoucna atd.), EPC-IMS architekturu (popis funkce uzlu, rozhraní atd.) Komunikace mezi uzly a funkce, rozhraní a ...
 • Implementace služby VoLTE do sítí EPS-IMS 

  Baev, Mikhail
  Diplomová práce popisuje VoLTE službu, vývoj a nasazení LTE (zaváděcí fázi, skutečný LTE stav a výhledy do budoucna atd.), EPC-IMS architekturu (popis funkce uzlu, rozhraní atd.) Komunikace mezi uzly a funkce, rozhraní a ...
 • IP televize 

  Mašek, Pavel
  Hlavním cílem této bakalářské práce je návrh a realizace softwarového programu, který bude schopen přijímat a přehrávat multimediální tok vysílaný ze serveru prostřednictvím paketové sítě. Pro navázání spojení mezi serverem ...
 • Nástroj pro monitorování a oznamování multicastových multimediálních streamů 

  Dorušák, Petr
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací nástroje pro monitorování a oznamování multicastových multimediálních streamů. Cílem práce je vytvořit aplikaci, která bude monitorovat MPEG-TS streamy v zadaných multicastových ...
 • Návrh minimálního protokolového stacku Bluetooth 

  Gazda, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem minimálního protokolového stacku Bluetooth využitelného pro vestavné aplikace na platformě FITkit. Tato práce zahrnuje teoretický základ tohoto komunikačního rozhraní. Na jeho základě ...
 • SIP klient pro Windows Mobile 

  Regueyra, Philip
  Hlavním cílem této bakalářské práce je návrh a realizace softwarového klienta, který bude schopen provádět telefonní spojení prostřednictvím paketové sítě. K tomuto účelu je využit signalizační protokol SIP společně s ...
 • SIP klient s pokročilými funkcemi 

  Šacl, Vojtěch
  Hlavním cílem této bakalářské práce je návrh a realizace softwarového klienta, který bude schopen provádět textovou i video komunikaci přes síť založenou na protokolu IP. Tato aplikace by měla být spouštěna přímo z webové ...
 • SIP klient v jazyce JAVA 

  Zukal, Martin
  Tato bakalářksá práce se věnuje návrhu a realizaci aplikace typu klient, která využívá protokol SIP. V první části jsou popsány základní vlastnosti protokolu SIP. Důraz je kladen na porozumění nejzákladnější činnosti tohoto ...
 • Systém pro záznam streamovaného videa z IP kamer 

  Travěnec, Jiří
  Tato diplomová práce je zaměřená na přenos multimédií v reálném čase z IP kamer. Jejím hlavním cílem je vysvětlit teoretické základy přenosu v reálném čase přes počítačovou síť a popsat vývoj nahrávacího systému. Tento ...
 • Vysílání video streamu na Windows Phone 

  Jež, Adam
  Hlavním cílem této bakalářské práce je návrh a realizace aplikace pro mobilní systém Windows Phone, která bude schopna vysílat multimediální tok z kamery mobilního zařízení prostřednictvím paketové sítě. Pro navázání spojení ...