Now showing items 1-20 of 23

 • Analyzátor RFID signálů jako SW radio na bázi USB DVB-T přijímače 

  Sládek, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem aplikace analyzátoru RFID signálu pro pásmo UHF s využitím USB DVB-T přijímače. Práce nejprve popisuje RFID systémy obecně a dále se zaměřuje na standard EPC Class-1 Generation-2. ...
 • Analyzátor signálu založený na DVB-T USB tuneru 

  Belica, Martin
  Táto práca sa zaoberá problematikou detekcie a analyzovania rádiových signálov pomocou DVB-T USB tunera. Na analýzu signálu je nutné najprv nejaký signál zachytiť, v tomto prípade pomocou USB tunera. Následne je možné nad ...
 • Analyzátor UHF RFID komunikace založený na SDR 

  Vychodil, Josef
  Tato práce se zabývá vývojem aplikace pro zachycení a analýzu komunikace RFID v pásmu UHF ve standardu EPC Class-1 Generation-2. Jsou popsány základní vlastnosti systému RFID, principy platformy SDR a představen grafický ...
 • Analýza bezdrátové komunikace pomocí softwarově definovaného rádia 

  Štrajt, Martin
  Práce se zabývá využitím softwarově definovaného rádia jako sondy pro monitoring provozu bezdrátové komunikace podle standardu IEEE 802.11a/g. V teoretickém úvodu je představen koncept softwarově definovaného rádia jako ...
 • Bezdrátové řízení osvětlení 

  Pilmajer, Pavel
  Diplomová práce se zabývá problematikou řízení osvětlovací techniky pomocí bezdrátové technologie. V práci je zahrnut popis současných možností řízení světelné techniky, dále jsou popsány metody přenosu digitálního signálu ...
 • Detekce anomálií v IoT sítích 

  Halaj, Jozef
  Cieľom práce bola analýza komunikačných protokolov IoT, ich zraniteľností a vytvorenie vhodného detektora anomálií. Detektor musí byť možné prevádzkovať na smerovačoch so systémom OpenWRT. Na vytvorenie výsledného riešenia ...
 • Framework pro generování provozu v IoT sítích 

  Švehla, Ľubomír
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom frameworku schopného prijímať, spracovávať a zároveň generovať a odosielať pakety technológií Bluetooth Low Energy (BLE), Z-Wave a IQRF. Okrem návrhu samotného softvéru sa zaoberá aj ...
 • Metody a systémy prostorové identifikace RFID etiket 

  Povalač, Aleš
  Disertační práce je zaměřena na metody a systémy pro měření vzdálenosti a lokalizaci RFID tagů pracujících v pásmu UHF. Úvod je věnován popisu současného stavu vědeckého poznání v oblasti RFID prostorové identifikace a ...
 • Mobile Communication Networks and Digital Television Broadcasting Systems in the Same Frequency Bands – Advanced Co-Existence Scenarios 

  Polak, L.; Kaller, O.; Klozar, L.; Sebesta, J.; Kratochvil, T. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2014-04)
  The increasing demand for wireless multimedia services provided by modern communication systems with stable services is a key feature of advanced markets. On the other hand, these systems can many times operate in a ...
 • Modelování a simulace příjímače komunikačního systému pro bezpilotní letadla 

  Hoferek, Jakub
  Práce pojednává o modelování vlastností přijímače určeného pro přenos povelových informací určených pro bezpilotní letouny.
 • Modelování a simulace příjímače komunikačního systému pro bezpilotní letadla 

  Hoferek, Jakub
  Tato diplomová práce se věnuje oblasti číslicového zpracování rádiového signálu, konkrétně modelování vlastností satelitního spoje na bezpilotním letadle, jedná se o povelový/řídící komunikační ...
 • Návrh a realizace bezdrátového přenosového systému na USRP 

  Vaclík, Michal
  Bakalářská práce se zabývá návrhem modulárního přenosového systému na platformě softwarově definovaného rádia. Je zde využito kitů USRP1, které jsou řízeny skripty vytvořenými v software GNU Radio Companion. Výstupem práce ...
 • Příjem a dekódování meteorologických signálů 

  Tuchyňa, Juraj
  Cieľom tejto práce je teoretická analýza príjmu signálu a systému dát prenášaných z meteorologických satelitov Národného úradu pre oceán a atmosféru (NOAA). Taktiež spracovanie možnosti prijímu dát, ich dekódovanie, ...
 • RFID Signal Analyzer Using SDR Principles Based on USB DVB-T Receiver 

  Sládek, O. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  This work deals with the implementation of a vector signal analyzer based on a USB DVB-T receiver. Development of the analyzer is focused on its future use in RFID applications operating in UHF band. In order to fulfil the ...
 • Signálová analýza LoRa s využitím SDR 

  Jeřábek, Ondřej
  Tato práce se zabývá zkoumáním bezdrátové komunikace pomocí komunikačního, long range protokolu LoRa a její MAC vrstvy LoRaWAN. Analýza je především zaměřena na detekci LoRa paketu pomocí softwarově definovaného rádia, ...
 • Signálový analyzátor na bázi univerzálního USB DVB-T přijímače 

  Hoferek, Jakub
  Tato semestrální práce se zabývá využitím běžně dostupného USB DVB-T tuneru pro analýzu spektra. V první části jsou zde srovnány jiné možné platformy pro příjem, popsán hardware konkrétního přijímače s tunerem R820T a AD ...
 • Signálový analyzátor na bázi univerzálního USB DVB-T přijímače 

  Hoferek, Jakub
  Tato semestrální práce se zabývá využitím běžně dostupného USB DVB-T tuneru pro analýzu spektra. V první části jsou zde srovnány jiné možné platformy pro příjem, popsán hardware konkrétního přijímače s tunerem R820T a AD ...
 • Software Defined Radio For Lorawan 

  Pospíšil, Ondřej (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  Paper deals with LoRaWAN communication listening with the usage of software defined radio. The main focus is on capturing unencrypted physical layer communication (LoRa). The process and requirements of capturing by GNU ...
 • Software Defined Radio For Sigfox Technology 

  Přibyl, Jakub (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  This article deals with LPWAN technology Sigfox and its radio communication between end device and base station. The goal is to use SDR device to capture uplink frame sent by end device, demodulate and decode this frame. ...
 • Software pro analýzu dálkového odečtu měřicích zařízení 

  Přívětivý, Radek
  V první části diplomové práce jsou popsány principy dálkového odečtu měřičů v domácnostech a jednotlivé komponenty inteligentních sítí pro odečet těchto měřidel. Další část práce obsahuje popis standardu Wireless M-Bus a ...