Now showing items 1-1 of 1

  • Metódy vyšetrovania sklonu k samovznieteniu tuhých materiálov zmáčaných kvapalinami 

    Hrušovský, Ivan; Balog, Karol; Martinka, Jozef (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
    If a solid material of large surface area is contaminated with a liquid with a propensity to low-temperature thermal oxidation (most often oil high in unsaturated fatty acids), under certain conditions it can self-ignite. ...