Now showing items 1-2 of 2

  • SEFO Olomouc 

    Abrhámová, Tereza
    Tématem diplomové práce bylo vytvořit architektonickou studii Středoevropského fóra v Olomouci (SEFO). SEFO vznikne rekonstrukcí areálu Muzea moderního umění v Denisově ulici a přístavbou v sousední proluce, která vznikla ...
  • Středoevropské forum Olomouc 

    Jacečko, Tomáš
    Diplomová práce se zabývá výstavbou budovy Středoevropského fóra v proluce na ulici Denisova v Olomouci. Novostavba SEFO přímo navazuje na stávající objekt Muzea umění olomouc a je uvnitř městské památkové rezervace. Nový ...