Now showing items 1-20 of 94

 • 2D a 3D analýza polovodičových struktur metodou SIMS 

  Vařeka, Karel
  Chemická analýza polovodičových struktur pomocí metody SIMS je hlavní náplní této bakalářské práce. Umožňuje hloubkové profilování a vytváření 2D či 3D snímků materiálů. Během zkoumání čipu z polovodiče TIGBT dochází k ...
 • Advanced Structural Analysis Of Silicon Solar Cells 

  Papež, Nikola (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  The study investigates the structural imperfections of photovoltaic cells based on polycrystalline silicon. Experimental characterization focuses in particular on the degradation and defects analysis. Two modern techniques ...
 • Analýza a návrh elektronického obchodu firmy 

  Kohoutek, Josef
  Ve své bakalářské práci se zaměřuji na návrh nového řešení elektronického obchodu pro firmu ABBAS, a.s. která se specializuje na prodej bezpečnostních systémů, především pak na kamerové systémy. Bakalářská práce je rozdělena ...
 • Analýza a návrh elektronického obchodu firmy 

  Resler, Tadeáš
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a návrhy na zlepšení internetového obchodu pro firmu Lukashokej.cz. Na základě poznatků a informací získaných v teoretické části s následnou analýzou konkurence a současného stavu ...
 • Analýza a optimalizace elektronického obchodu 

  Pírková, Hana
  Bakalářská práce vytváří návrh elektronického obchodu brněnské společnosti Železářství Oldřich Barták, spol. s r.o. Na základě analýzy současného stavu elektronického obchodu a teoretických východisek, přináší v návrhu ...
 • Analýza firmy a realizace změn 

  Staněk, Miroslav
  Předmětem této diplomové práce je analýza vybrané firmy a realizace změn, které z analýzy vyplývají. Hlavní změnou je zavedení internetového obchodu. Na základě této práce by firma měla být schopna efektivně realizovat ...
 • Analýza procesu mletí slínkových minerálů 

  Klapka, Michal
  Bakalářská práce se zabývá optimalizací procesu výroby brownmilleritu za účelem syntézy jeho čisté fáze. Cílem je uspěšná příprava C4AF a následné mletí třemi technologickými procesy. Dále bude pomocí XRD – analýzy zkoumán ...
 • Aplikace korelativní AFM/SEM mikroskopie 

  Hegrová, Veronika
  Tato práce se zabývá využitím korelativní sondové a elektronové mikroskopie. Měření bylo provedeno pomocí atomárního silového mikroskopu LiteScope navrženého speciálně ke kombinaci s elektronovými mikroskopy. Výhody ...
 • Characteristics Of Gallium Arsenide Solar Cellsat High Temperature 

  Papež, Nikola (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  This article reviews a work on processing of gallium arsenide (GaAs) solar cells. The performance of the cells before and after 300 _x000E_C thermal processing was correlated with topography identified by optical camera, ...
 • Charakteristika snímků z rastrovacího transmisního elektronového mikroskopu tenkých biologických řezů 

  Novotná, Veronika
  Diplomová práce popisuje fyzikální principy mikroskopů TEM, SEM a STEM spolu s jejich vhodností pro pozorování vzorků citlivých na elektrony, jako jsou zalévací média či biologické vzorky. Dále je popsána příprava vzorků ...
 • Charakterizace autoemisních zdrojů pro elektronovou mikroskopii 

  Vašíček, Martin
  Tato práce se zabývá teoretickými základy emise elektronů do vakua, jednotlivými typy emisí se zaměřením na studenou a Schottkyho emisi a principu tunelového jevu. V další části se práce věnuje technické realizaci elektronových ...
 • Charakterizace struktur připravených selektivním mokrým leptáním křemíku 

  Metelka, Ondřej
  Úkolem diplomové práce bylo provedení optimalizace procesu přípravy kovové leptací masky pomocí elektronové litografie a následného selektivního mokrého leptání křemíku s krystalografickou orientací (100). Dále byla provedena ...
 • Charakterizace účinnosti izolačních postupů vonných látek z rostlin 

  Stávková, Markéta
  Diplomová práce je zaměřena na izolaci vonných látek přírodního původu destilací vodní parou, ultrazvukovou extrakcí, mikrovlnnou extrakcí a tlakovou extrakcí rozpouštědlem. Získané extrakty byly charakterizovány pomocí ...
 • Depozice a charakterizace GaN nanostruktur s kovovým jádrem 

  Čalkovský, Vojtěch
  Tato diplomova prace se zabyva prpravou a charakterizac GaN nanokrystalu s kovovym jadrem. V teoreticke casti teto prace je predstaven material GaN se svymi vlastnos- tmi a aplikacemi. Dale jsou uvedeny substraty pro rust ...
 • Depozice a charakterizace tenkých vrstev a jejich analýza za pomoci skenovací elektronové mikroskopie 

  Kiška, Roman
  Tato práce se zabývá metodami nanášení tenkých vrstev, a to zejména metodou PVD a CVD. Součástí práce byla i experimentální část, kde byly nedeponovány dva vzorky metodou magnetronového naprašování a nanášením z plynné ...
 • Design elektronového mikroskopu 

  Švajdová, Anna
  Tématem diplomové práce je design skenovacího elektronového mikroskopu s fokusovaným iontovým svazkem. Práce se zabývá řešením designu krytů mikroskopu a přilehlého pracoviště operátora pro společnost Tescan Orsay Holding ...
 • Design elektronového mikroskopu 

  Havlíček, Petr
  Diplomová práce řeší design skenovacího elektronového mikroskopu. Navržený koncept představuje inovativní řešení a přístup k problematice a respektuje veškeré technické, ergonomické a estetické požadavky na něj kladené. ...
 • Different imaging techniques for investigation of treatment effects on various substrate surfaces 

  Chmela, O. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  The different imaging techniques were used for measurement of the properties changes on substrate surfaces. In this paper we report about testing various treatment on different substrates following investigation and ...
 • Dlouhodobý vliv nízko-hořlavých elektrolytů na záporné elektrody 

  Valoušek, Michal
  Diplomová práce se zabývá studiem vlivu nízko-hořlavých elektrolytů na záporné elektrody. V práci jsou popsány materiály používající se v lithium-iontových bateriích a funkce jednotlivých komponent. Nachází se zde i popis ...
 • Effect of Inorganic SiO2 Nanofibers in High Strength Cementitious Composites 

  Bodnárová, Lenka; Hela, Rudolf; Sedláček, Daniel (EDP Series, 2019-04-08)
  The paper deals with the verification of the effect of the addition of inorganic SiO2 nanofibers to cement composites. In the first stage, a stable suspension of SiO2 nanofibers was prepared in an aqueous medium. It is ...