Now showing items 1-2 of 2

  • Bezpečné objevování sousedů 

    Bezdíček, Lukáš
    Tato zpráva se zabývá návrhem a vývojem ucelené implementace protokolu SEND pro operační systémy GNU/Linux. První část dokumentu obsahuje popis protokolů ND a SEND. Druhá část dokumentu definuje možné bezpečnostní hrozby ...
  • Zabezpečení počítačových sítí s protokolem IPv6 

    Geyer, Lukáš
    Cílem diplomové práce je analýza útoku na lokální síte s protokolem IPv6 a ochran proti temto útokum spolu s metodikou zabezpecení.