Now showing items 1-13 of 13

 • Analýza a návrh elektronického obchodu firmy 

  Deutsch, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá zpracováním vnitřní a vnější analýzy dané společnosti za účelem návrhu varianty elektronického obchodu, která bude vybrána na základě daných kritérií. Součástí vlastního návrhu bude vybrané řešení ...
 • Analýza a návrh elektronického obchodu firmy Elkov elektro, a.s. 

  Očenášková, Markéta
  Diplomová práce se zaměřuje na analýzu elektronického obchodu vybraného subjektu. Cílem je navrhnout optimální variantu tvorby elektronického obchodu a jeho možného vzhledu a propagace. Součástí práce je rovněž analýza ...
 • Analýza, návrh a implementace elektronického obchodu společnosti 

  Přívara, Tomáš
  Předmětem diplomové práce „Analýza, návrh a implementace elektronického obchodu společnosti“ je analýza trhu internetových obchodů a zavedení nového řešení elektronického obchodu. První kapitola je věnována teorii, ve druhé ...
 • Internetový marketing pro advokátní kancelář 

  Kroulíková, Michaela
  Bakalářská práce se zaměřuje na vymezení internetového marketingu pro advokátní kancelář. Vysvětluje konkrétní pojmy související s danou problematikou, které jsou důležité pro teoretické znalosti. Obsahuje současný stav ...
 • Návrh a propagace elektronického obchodu Garant Trading, s.r.o. 

  Richtr, Jiří
  Bakalářská práce se bude zabývat návrhem elektronického obchodu pro firmu Garant Trading, s.r.o. V práci se zaměřím především na návrh struktury obchodu, jeho funkčnost a výběr dodavatele a zhotovitele obchodu. V další ...
 • Návrh internetových stránek 

  Kůgel, Roman
  Obsahem mé bakalářské práce je vytvořit reprezentativní internetové stránky pro rodinné vinařství. Internetové stránky mají za cíl zviditelnit firmu na internetu a posloužit jako informační zdroj pro potenciálního zákazníka. ...
 • Návrh marketingové strategie podniku 

  Pelán, Radim
  Bakalářská práce se zabývá návrhem marketingového plánu e-shopu Brašničky.cz provozovaného společností OPTIMAL TWIN s.r.o. V první části popisuje teorii marketingu se zaměřením na online marketing. Druhá část se věnuje ...
 • Návrh marketingové strategie v elektronickém obchodě 

  Kulhánek, Jan
  Práce se zabývá návrhem marketingové strategie elektronického obchodu www.vune24.cz. Obsahem jsou teoretická východiska pro popisovaný problém a analýza vybrané společnosti. Návrh marketingové strategie je zaměřen především ...
 • Optimalizace webových stránek 

  Koc, Dušan
  Bakalářská práce na základě analýzy navrhuje potřebné změny v oblasti SEO optimalizace webových stránek pro firmu DNA CZ. Navržená optimalizace by měla stránky dostat na co nejlepší pozici v internetových vyhledávačích a ...
 • Prezentace na internetu a redakční systémy 

  Wojtowicz, David
  Bakalářská práce se zabývá výběrem vhodného redakčního systému pro vytvoření a správu webové prezentace společnosti. Jsou srovnány a hodnoceny tři různé způsoby řešení dle firemních požadavků. Optimální řešení bylo doporučeno ...
 • Rozvoj webu Turistický Atlas 

  Sedlmajer, Kamil
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvářením nové verze turistického webu a návrhem, realizací a vyhodnocením dalších úprav vedoucích k rozvoji projektu. Nový web je napsán v jazyce PHP za použití frameworku Nette a je ...
 • Strategie zavedení elektronického obchodu na trh 

  Kerndl, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou problematiky zavedení nového elektronického obchodu na trh. Využitím analytických metod určíme nejefektivnější postup pro konkrétní společnost. V první části této práce se seznámíme ...
 • Systémová integrace při tvorbě webových stránek 

  Ingr, Martin
  Diplomová práce se zabývá systémovou integrací při tvorbě webových stránek. Konkrétně je zde podrobně zdokumentována posloupnost všech kroků potřebných k naprogramování prostředí pro cílenou prezentaci dat, vybudování ...