Now showing items 1-9 of 9

 • Fotografie s časovým razítkem 

  Mlejnek, Matěj
  Tato práce řeší způsob návrhu a implementace systému pro vytváření časových razítek k fotografiím po skupinách. Zabývá se možnostmi zpětného ověřování autentičnosti těchto vytvořených skupinových (hromadných) časových ...
 • Hardwarově akcelerovaný přenos dat s využitím TLS protokolu 

  Zugárek, Adam
  Tato práce se zabývá implementací kompletního kryptografického protokolu TLS, včetně řídící logiky a kryptografických systémů jež využívá. Cílem je implementace aplikace v technologii FPGA, aby mohla být použita v hardwarově ...
 • Hashovací funkce a jejich využití při autentizaci 

  Piller, Igor
  Práce se zabývá hashovacími funkcemi a jejich využitím při autentizaci. Obsahuje základní teorii o hashovacích funkcích a popis jejich základních konstrukčních prvků. Konkrétně se práce zaměřuje na hashovací funkce LMHash, ...
 • Paralelní genetický algoritmus 

  Trupl, Jan
  Práce popisuje návrh a implementaci různých evolučních algoritmů, vylepšených tak, aby mohly využívat výhod paralelismu na víceprocesorových systémech, a zároveň umožňovaly, aby výpočet probíhal na více počítačích v ...
 • Podpora MS-NAP pro systém AVG 

  Kuchta, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací podpory technologie NAP společnosti Microsoft do antivirového produktu AVG společnosti AVG Technologies. Začátek práce obecně popisuje architekturu technologie NAP a ...
 • Post-kvantová kryptografie na omezených zařízeních 

  Matula, Lukáš
  V posledních letech dochází k velkému technologickému vývoji, který mimo jiné přináší návrhy a realizace kvantových počítačů. V případě využití kvantových počítačů je dle Shorova algoritmu velmi pravděpodobné, že matematické ...
 • Simulace vlivu bezpečnostních požadavků na výkonnost průmyslových systémů 

  Loskot, Michal
  Bezpečnost a zabezpečení je vždy horkým tématem ve světě informační bezpečnosti, ale jen málokdo řeší, jak moc kryptografické algoritmy ovlivní výkonnost systémů. Novější algoritmy s delším klíčem sice mohou zajišťovat ...
 • Skupina algoritmů NSA Suite-B Cryptography 

  Rybka, Štěpán
  Tato bakalářská práce s názvem Skupina algoritmů NSA Suite B Cryptography se zabývá algoritmy, které obsahuje sada Suite B. Ty slouží k větší ochraně dat a bezpečnosti při jejich přenosu přes nezabezpečené prostředí ...
 • Webové aplikace pro autentizaci uživatelů 

  Vybíral, Petr
  Tato diplomová práce se věnuje problematice autentizace uživatelů. V první kapitole je rozebrán problém autentizace, její metody a využití. Druhá kapitola představuje jednotlivé možnosti zabezpečení komunikace. Popisuje ...