Now showing items 1-2 of 2

  • Lokalizace pomocí laserového dálkoměru SICK 

    Zháňal, Jan
    K základním vlastnostem mobilního robotu patří schopnost pohybu a lokalizace v okolním prostředí. Tato práce se zabývá lokalizací i mapováním okolí jedním robotem, také označovaná jako SLAM (Simultaneous Localization and ...
  • Řídící systém výroby s řešením bezpečnostních rizik 

    Jelínek, Vojtěch
    Tato bakalářská práce se zabývá popisem automatizovaného výrobního procesu se zaměřením na řešení bezpečnostních rizik v průmyslové firmě SWOBODA CZ. V úvodní části práce jsou uvedeny informace o pracovním postupu výrobního ...