Now showing items 1-12 of 12

 • 2D a 3D analýza polovodičových struktur metodou SIMS 

  Vařeka, Karel
  Chemická analýza polovodičových struktur pomocí metody SIMS je hlavní náplní této bakalářské práce. Umožňuje hloubkové profilování a vytváření 2D či 3D snímků materiálů. Během zkoumání čipu z polovodiče TIGBT dochází k ...
 • Analýza a modifikace tenkých vrstev pomocí iontových svazků 

  Jonner, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou a modifikací tenkých vrstev pomocí iontových svazků. První část diplomové práce nabízí úvod do teorie interakce iontů s pevnou látkou. Druhá část diplomové práce se věnuje hmotnostní ...
 • Analýza GMR heterostruktur metodou SIMS 

  Mitáš, Martin
  Studium vlivu depozičních parametrů na GMR heterostruktury metodou SIMS.
 • Analýza pokročilých materiálů a struktur metodou SIMS 

  Holeňák, Radek
  Bakalářská práce se zabývá studiem pokročilých materiálů metodou SIMS a možnostem kvantitativní analýzy pomocí dat získaných z měření. Byla provedena chemická analýza povrchu keramiky s cílem optimalizace podmínek měření. ...
 • Analýza ultratenkých vrstev metodami SIMS a TOF-LEIS 

  Duda, Radek
  Studium možností hloubkového profilování vrstev kombinací metod SIMS a TOF-LEIS.
 • Kvantitativní analýza matricových prvků metodami SIMS a LEIS 

  Staněk, Jan
  Tato práce se zabývá porovnáváním a propojením dvou spektrometrických metod – spektrometrie rozptylu nízkoenergiových iontů (LEIS) a hmotnostní spektrometrie sekundárních iontů (SIMS). Metoda SIMS totiž, přes mnoho pozitivních ...
 • Modernizace UHV manipulátoru pro metody SIMS a LEIS 

  Dao, Tomáš
  Tato bakalářská práce pojednává o konstrukci manipulátoru pracujícího v podmínkách ultravysokého vakua. První část práce je věnována původnímu návrhu manipulátoru se šesti stupni volnosti, jeho provedení a realizaci. Druhá ...
 • Příprava řezů vzorků a jejich analýza metodou SIMS 

  Karlovský, Juraj
  Táto práca sa zaoberá možnosťami štúdia polovodičových súčastok pomocou metódy SIMS s dôrazom na testovanie rôznych parametrov merania a rôznych spôsobov prípravy vzoriek. V rámci tejto práce bol navrhnutý a otestovaný ...
 • SDN řízené pomocí identity uživatelů 

  Holkovič, Martin
  Cílem této práce je propojení systému pro správu dynamických identit vyvíjený v rámci projektu Sec6Net s řízením SDN sítě. Pro řízení sítě je použitý kontroler Pyretic, který umožňuje tvorbu aplikací pomocí match-action ...
 • Studium chování těžkých kovů v getrujících multivrstvách 

  Gretz, Leoš
  Cílem práce je analyzovat chování těžkých kovů v getrujících multivrstvách (tvořených vrstvami polykrystalického křemíku oddělených vrstvami oxidu křemíku) a porovnat ho s getračním chováním ve vrstvách tvořených pouze ...
 • Tomografická analýza polovodičových struktur metodou FIB-SIMS 

  Mičulka, Martin
  Práce se zabývá tomografickou analýzou struktury prokovů pomocí metody FIB-SIMS pro elektrotechnický průmysl. Pomocí fokusovaného iontového svazku dochází v řezech k odprašování materiálu ze vzorku, což umožňuje odhalit ...
 • Transportní, šumové a strukturální vlastnosti detektorů vysokoenergetického záření na bázi CdTe 

  Šik, Ondřej
  Poptávka ze strany vesmírného výzkumu, zdravotnictví a bezpečnostního průmyslu způsobila v posledních letech zvýšený zájem o vývoj materiálů pro detekci a zobrazování vysokoenergetického záření. CdTe a jeho slitina CdZnTe. ...