Now showing items 1-12 of 12

 • Analýza přechodů vedení v pásmech milimetrových vln 

  Ambros, Martin
  Tato diplomová práce řeší možnosti přechodů mezi vlnovody a hybridními typy integrovaných mikrovlnných obvodů. Popisuje základní způsoby řešení těchto přechodů a to jak podélných, tak i příčných. V práci je také uveden ...
 • A Compact SIW Power Divider for Dual-Band Applications 

  Barik, R. K.; Cheng, Q. S.; Pradhan, N. C.; Subramanian, K. S. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2020-04)
  In this paper, a novel design of highly compact power divider employing substrate-integrated waveguide (SIW) is proposed for dual-band applications. The double-ring asymmetric complimentary split-ring resonators (CSRRs) ...
 • Dielektrická rezonátorová anténa integrovaná do substrátu 

  Jedlička, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem dielektrické rezonátorové antény v mikrovlnném pásmu X, kde je rezonátor tvořen pomocí perforací mikrovlnného substrátu. Celá anténa je tvořena dvěma vrstvami. Anténa je napájená vlnovodem ...
 • Experimentální bezdrátový spoj v kmitočtovém pásmu 60 GHz 

  Lambor, Jiří
  Práce se zabýva problematikou spojů v kmitočtovém pásmu 60 GHz. V této oblasti je vykazován vysoký útlum atmosférou způsobený rezonancí molekul kyslíku. Toho může být využito pro oddělení jednotlivých vytvořených sítí. V ...
 • A Fast Frequency Sweep – Green’s Function Based Analysis of Substrate Integrated Waveguide 

  Abaei, E.; Amendola, G.; Arnieri, E.; Costanzo, S.; Mehrshahi, E. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2012-12)
  In this paper, a fast frequency sweep technique is applied to the analysis of Substrate Integrated Waveguides performed with a Green’s function technique. The well-known Asymptotic Waveform Evaluation technique is used to ...
 • Filtr na bázi vlnovodu integrovaného do substrátu 

  Vyskočil, Jiří
  Tato práce pojednává o návrhu filtru integrovaného do substrátu typu pásmová propust na frekvenci 5 GHz. Obsahuje teorii návrhu, syntézu filtru, analýzu filtru v programu CST Microwave Studio® a výsledky měření filtru na ...
 • Návrh anténní jednotky přístupového bodu pro off-body komunikaci v ISM pásmu 61 GHz 

  Miřácký, Jan
  Obsahem této diplomové práce je teoretický popis návrhu, praktické numerické modelování a optimalizace pomocí parametrických analýz kruhové antény a kruhové štěrbinové antény, vytvořených na bázi vlnovodu integrovaného do ...
 • Přechody vlnovod-SIW 

  Bednarský, Vojtěch
  Tato práce se zabývá návrhem přechodů vlnovodů. V práci popisuji dva typy rozšířených vlnovodů a to klasický obdélníkový vlnovod s normalizovaným označením WR-10, který je navržený pro pracovní frekvenci 94GHz. Druhým typem ...
 • RF MEMS Based Tunable Bowtie Shaped Substrate Integrated Waveguide Filter 

  Ur Rehman, M. Z.; Baharudin, Z.; Zakariya, M. A.; Khir, M. H. M.; Jilani, M. T. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015-04)
  A tunable bandpass filter based on a technique that utilizes substrate integrated waveguide (SIW) and double coupling is presented. The SIW based bandpass filter is implemented using a bowtie shaped resonator structure. ...
 • SIW štěrbinová anténa 

  Martinec, Matěj
  Tato práce se zabývá návrhem vlnovodné štěrbinové antény a SIW štěrbinové antény s koaxiálním a mikropáskovým přechodem pracujících na kmitočtu 5,6 GHz v kmitočtovém pásmu Wi-Fi standardu IEEE 802.11ac. K vytvoření těchto ...
 • Síť pro vysofrekvenční komunikaci na lidském těle 

  Halas, David
  Tato práce se zaměřuje na návrh sítě pro vysokofrekvenční komunikaci na lidském těle. Práce je zaměřena na návrh antén pracujících ve dvou pásmech, a to konkrétně na kmitočtech 2,4 GHz a 5,8 GHz. Anténa je integrována do ...
 • Směrová anténa pro kmitočtové pásmo 60 GHz 

  Kratochvíl, Jakub
  Cílem této diplomové práce je prostudovat možnosti a problematiku nízkoprofilových antén a následně navrhnout směrovou anténu s kulovým reflektorem pro milimetrové délky vlny. Teoretická část práce se zabývá základními ...