Now showing items 1-16 of 16

 • Algoritmy a metody pro fúzi dat maticových snímačů při mapování interiéru budovy 

  Klečka, Jan
  Dizertace se zabývá metodami pro souběžné zpracování dat z množiny typově odlišných snímačů pro tvorbu virtuální mapy. Koncepčně byl vývoj zaměřen na algoritmy pro tzv. souběžnou lokalizaci a mapování. V rámci teoretického ...
 • Aplikace SLAM algoritmů pro vozidlo s čtyřmi řízenými koly 

  Najman, Jan
  Tato práce se zabývá aplikací SLAM algoritmů na experimentální čtyřkolové vozidlo Car4. V první části práce je uveden princip fungování SLAM včetně popisu rozšířeného Kalmanova filtru, který je jednou z jeho hlavních ...
 • Autonomní navigace vozidla na povrchu planety 

  Vaško, Marek
  Výskum hlbín vesmíru doviedol k vývoju technológii v rôznych oblastiach. Jednou z týchto oblastí je prieskum povrchu mimozemských planét. Efektívny spôsob skúmania je bezpilotné pozemné vozidlo. Práca sa zaoberá jedným z ...
 • Comparison Of Different Approaches To Adaptation Of Unscented Kalman Filter For Non-Odometry Slam 

  Klečka, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  This paper is aimed at utilizing of an Unscented Kalman filter (UKF) for application on non-odometry SLAM problem. Non-odometry SLAM problem lacks state transitions function for part of state vector so theoretical part of ...
 • Effects Of Apriory Given Homogenouscoordinates Nullspace Constraintson Slam Convergence 

  Klečka, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  The paper aims at the topic of SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) algorithms convergence. Standard SLAM algorithms process observations composed of elements which are considered to be independent of each other. ...
 • Lokalizace kvadrokoptéry v 3D prostoru pomocí jedné kamery 

  Kubica, Petr
  V této bakalářské práci jsou prozkoumány možnosti existujících metod pro určení polohy UAV AscTec Pelican za pomoci monokulární kamery. Jsou testovány metody SVO, PTAM a LSD-SLAM ve vnitřních i venkovních prostorách za ...
 • Lokalizace mobilního robota a mapování pomocí Kalmanovy filtrace 

  Caha, Matěj
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout metodu lokalizace a mapování (zvané SLAM) pomocí mobilního robota s ohledem na jeho senzorický systém a pohyb ve vnitřních statických prostorách. Pro metodu SLAM využít Kalmanovy ...
 • Methods For Simultaneous Self-Localization And Mapping For Depth Cameras 

  Ligocki, Adam (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  This work deals with the extension of the existing implementation of RGBD Visual SLAM with additional data source from wheel odometry of robot’s chassis, on which RGBD sensor is located. Each of these two position estimation ...
 • Metody současné sebelokalizace a mapování pro hloubkové kamery 

  Ligocki, Adam
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou fúze pozičních dat z existující realtimové im- plementace vizuálního SLAMu a kolové odometrie. Výsledkem spojení dat je potlačení nežádoucích chyb u každé ze zmíněných metod měření, ...
 • Navigace mobilních robotů 

  Rozman, Jaroslav
  Mobilní robotika je v posledních letech velice diskutované a rozšířené téma.    Souvisí to především se stále se zdokonalující výpočetní technikou, která tak umožňuje    vyvíjet stále složitější a dokonalejší roboty. Cílem ...
 • Navigace mobilního robota 

  Goldmann, Tomáš
  Když se podíváme do oboru robotiky zjistíme, že existuje několik typů robotů. Někteří z nich využívají pro svou činnost lokální a globální navigace. Cílem této práce je zmapování možností lokální navigace a popis základních ...
 • Pořízení a zpracování dat pro 2D a 3D SLAM úlohy robotické navigace 

  Klečka, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací algoritmu SLAM pro sebelokalizaci a mapování v interiéru budov s využitím dat z laserového scaneru. Návrh je tvořen pro 2D variantu SLAMu, ale je záměrně realizován tak, aby byl ...
 • Simultalní lokalizace, mapování a vytváření modelu prostředí pro autonomní robotiku 

  Pilch, Tomasz
  Tato diplomová práce pojednává o problematice SLAM (simultalní lokalizace a mapování) a představuje možnosti její implementace. Hlavním cílem je implementovat zvolený algoritmus k tvorbě mapy a zpracovat naměřená data ze ...
 • Tvorba mapy prostředí pomocí částicových filtrů a laserového scanneru 

  Izrael, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá automatickou tvorbou mapy prostředí užitím laserového scanneru. Tento problém je také znám jako simultánní lokalizace a mapování. Práce popisuje častý přístup k problému užitím částicových ...
 • Vektorizovaná mračna bodů pro mobilní robotiku 

  Jelínek, Aleš
  Disertační práce se zabývá zpracováním mračenen bodů z laserových skenerů pomocí vektorizace a následnému vyhledávání korespondencí mezi takto získanými aproximacemi pro potřeby současné sebelokalizace a mapování v mobilní ...
 • Využití nástroje ROS pro řízení autonomního mobilního robotu 

  Vávra, Patrik
  Tato práce se zabývá vytvořením lokalizačního a navigačního systému mobilního robota pro vnitřní prostředí pomocí frameworku ROS. Stručně je zde představen projekt, v rámci kterého diplomová práce vznikla, a jeho cíle. V ...