Now showing items 1-13 of 13

 • Akviziční systém pro povrchovou elektromyografii 

  Milek, Jakub
  V úvodu této práce je popsána fyziologická podstata eloktromyografického signálu. Následuje návrh miniaturního, přenosného EMG zesilovače pro povrchové měření. Dále je popsáno vytvoření programu pro vizualizaci naměřených ...
 • Effect of liquid preheating on high-velocity airblast atomization: From water to crude rapeseed oil 

  Urbán, András; Malý, Milan; Józsa, Viktor; Jedelský, Jan (Elsevier, 2019-04-01)
  Airblast atomization is a suitable model platform to understand atomization physics since the atomizer geometry has an insignificant influence on the spray formation. Besides its theoretical relevance, this configuration ...
 • Měření pevnosti pájeného spoje 

  Konečný, Aleš
  Solder joint, strength, measurement, SMD, THT
 • Měření teplotních profilů SMD pouzder 

  Strapko, Jaroslav
  Diplomová práca sa zaoberá predovšetkým tepelným manažmentom a jeho využitím pri výpočtoch teplotného profilu v peci pri použití rôznych typov puzdier SMD (PLCC, 1206) z hľadiska tepelných kapacít na testovacej DPS. Ukazuje ...
 • Modifikace metody smáčecích vah pro měření smáčivosti SMD 

  Drab, Tomáš
  Práca prezentuje hlavné vplyvy na zmáčavosť SMD a DPS spájkou SAC 305 a možnosti jej testovania. Vypracovali sme návrh na modifikáciu metódy zmáčacích váh na gužôčkovú metódu. Testovali sme rozdiely v teplotnom profile a ...
 • Návrh univerzálního mikrokontroléru pro automobilové ECU 

  Midrla, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem, výrobou a programováním embedded zařízení založeného na mikrokontroléru s ARM procesorem. Hlavní zamýšlená oblast aplikace tohoto zařízení je v motorových vozidlech, nicméně při ...
 • Nízkoteplotní bizmutové pájecí pasty 

  Švéda, Miloš
  Tato diplomová práce se zabývá bizmutovými nízkoteplotními pájecími pastami. Popisuje vlastnosti bizmutových pájecích past. Ukazuje postup výroby zkušební desky plošných spojů. V práci je optimalizováno nastavení teplotního ...
 • Nízkoteplotní bizmutové pájecí pasty 

  Vogel, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá nízkoteplotními pájecími pastami s různým obsahem bismutu. Zaměřuje se na materiálové, procesní a enviromentální vlivy, které ovlivňují spolehlivost pájeného spoje. Také je zde popsán vliv ...
 • Sekvenční osazování povrchově montovaných součástek 

  Štětina, Hynek
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací sekvenčního osazovacího automatu na SMD součástky. Velká část práce je zaměřena na metody vyhodnocování obrazu a jeho použití pro centrování SMD součástek. Mimo samotnou mechanickou ...
 • Spínaný zdroj 12/19V pro napájení notebooku v automobilu 

  Škunda, Michal
  Daná bakalárska práca sa zaoberá návrhom a realizáciou zvyšujúceho meniča STEP-UP pre napájanie notebooku v automobile. Úvodná časť prezentuje rozdelenie spínaných zdrojov, ďalej nasleduje samotná vožba a návrh spínaného ...
 • Termomechanická spolehlivost pájeného připojení elektronických modulů s LTCC 

  Krajíček, Michal
  Tato práce se zabývá spojováním DPS s mikroelektronickými a elektronickými moduly a navazuje na bakalářskou práci MODERNÍ METODY MONTÁŽE MIKROELEKTRONICKÝCH MODULŮ. Obsahuje výčet základních organických a anorganických ...
 • Vliv integrálu teploty a času pájení na kvalitu pájeného spoje 

  Kučírek, Martin
  Diplomová práce v teoretické části rozebírá problematiku integrálu teploty a času (Q), jenž má významný podíl na kvalitě pájeného spoje. Praktická část popisuje návrh a postup výroby testovací desky s plošnými spoji pro ...
 • Zkušební zařízení na měření pevnosti pájeného spoje 

  Čechák, Ondřej
  Diplomová práce seznamuje s problematikou pevnosti pájeného spoje a souvisejících matematických vztahů a využití této problematiky v technologii trhacích strojů na měření pevnosti pájeného spoje. Vysvětluje důležitost a ...