Now showing items 1-2 of 2

  • Algoritmy bezsnímačového řízení pohonu se synchronním motorem 

    Mališ, Martin
    Cílem této diplomové práce je porovnání algoritmů pro bezsnímačové řízení synchronního motoru s permanentními magnety. Pozornost je zaměřena zejména na deterministické metody estimace stavů, ověření jejich dynamických ...
  • Modul pro dolování z dat 

    Hlosta, Martin
    Tato práce se zabývá problematikou získávání znalostí z databází (ZZD), a to zejména klasifikací pomocí Support Vector Machines (SVM). Na FIT VUT v Brně je vyvjíjen systém pro ZZD s modulární strukturou. Pro popis procesu ...