Now showing items 1-3 of 3

 • An Effect of Output Capacitor ESL on Hysteretic PLL Controlled Multiphase Buck Converter 

  Jelinek, M.; Jakovenko, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2017-06)
  This paper provides analysis of output capacitor effects to phase stability of a hysteretic mode controlled buck converter. The hysteretic control method is a simple and fast control technique for switched-mode converters, ...
 • Elektromagnetická kompatibilita spínaných napájecích zdrojů 

  Olivík, Lukáš
  Cílem práce je navrhnout jednočinný blokující měnič dle zadaných parametrů splňující požadavky norem pro elektromagnetickou kompatibilitu. Práce detailně popisuje návrh zdroje a jsou v ní shrnuty zásady pro návrh plošného ...
 • Nabíječka 14,6 V 100 A pro LiFePO4 akumulátor 

  Hanžl, Ondřej
  Tato práce se zabývá návrhem, konstrukcí a testováním spínaného zdroje, který slouží jako nabíječka pro akumulátor LiFePO4 s výstupními parametry až 100~A při napětí 14,6~V. Výstupní napětí i proud jsou regulovatelné v ...