Now showing items 1-6 of 6

 • Implementace čárového kódu do výrobního procesu malé firmy 

  Tihon, Karel
  Cílem mojí diplomové práce je studium a implementace čárového kódu do SMT montážního procesu. Tato práce se skládá ze dnou hlavních částí. První pojednává o typech čárových kódů, technologiích čtení a mapuje výrobní proces ...
 • Kontrola osazených DPS s SMT komparační metodou 

  Hejdiš, Roman
  V prvej časti práca pojednáva o AOI systémoch, typoch systémov, ich využití a dôležitosti v priemyselnej výrobe. Druhá časť je venovaná realizácii jednoduchého komparačného systému. Bol odskúšaný vplyv okolitého svetla na ...
 • Opravy DPS s BGA a FC pouzdry 

  Buřival, Tomáš
  Práce je zaměřena na problematiku pouzder integrovaných obvodů s kuličkovými vývody. Kapitola druhá popisuje jednotlivé typy těchto pouzder a srovnání jejich vlastností. Dále se v kapitole třetí práce zabývá možnostmi oprav ...
 • Překladač grafu toků dat do logiky bitových vektorů 

  Sušovský, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit a implementovat nástroj pro překlad modelů grafů toků dat do formátu SMT-LIB. Práce navazuje na projekt HADES výzkumné skupiny VeriFIT Fakulty informačních technologií Vysokého učení ...
 • Strojový překlad mezi blízkými jazyky 

  Chalupa, Erik
  Primárním zaměřením práce je implementace metody strojového překladu. V textu jsou popsány základy pro pochopení problematiky, bližší informace o realizaci strojového překladu a návrhy na možný budoucí vývoj.
 • Verifikovaná knihovna datových struktur 

  Rychnovský, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá metodikou psaní verifikovaných programů pomocí nástroje VCC. Zmíněná metodika je založena na principu doplnění kódu programu o anotace, jež poskytují specifikaci požadované funkcionality. ...