Now showing items 1-2 of 2

  • Použití moderních teplotních čidel s mikroprocesorem AVR 

    Hána, Jan
    Teploměr je založen na integrovaném teplotním čidle SMT 160–30, je určen pro měření teploty v domácnostech či průmyslových aplikacích kde není požadována velká přesnost měření teploty. Naměřené údaje se zobrazují prostřednictvím ...
  • Univerzální řídicí jednotka solárních kolektorů 

    Tříska, Vít
    Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací univerzální řídicí jednotky, která je primárně navržena pro řízení solárních kolektorů. Popisuje jednotlivé etapy návrhu. Nejdříve je představen systém se solárními kolektory. ...