Now showing items 1-5 of 5

 • Power to gas 

  Abdallah, Hadi
  Tato práce se zabývá problematikou technologie power-to-gas, která slouží k akumulaci energie tím, že přeměňuje přebytečnou elektrickou energii vyráběnou z obnovitelných zdrojů energie na syntetický zemní plyn. Cílem bylo ...
 • Využití biomethanu v evropském regionu 

  Gutovský, Jan
  Hlavním cílem této práce je seznámení s problematikou produkce biometanu a jeho využití v evropském měřítku. Práce obsahuje stručný popis výroby biometanu a shrnutí základních zušlechťovacích metod. Další část se zabývá ...
 • Využití bioplynu v plynárenské síti 

  Frühbauer, Zdeněk
  Diplomová práce se věnuje technologiím čištění bioplynu na kvalitu zemního plynu pro následné využití bioplynu v plynárenské síti. Hlavní náplní práce bylo zaměření se na metodu tlakových změn (PSA), jež je jednou z ...
 • Zpracování bioplynu 

  Kudláč, Adam
  Diplomová práce obsahuje návrh vhodných technologií pro čištění bioplynu na kvalitu náhradního zemního plynu (SNG). Nejvhodnější technologie je vybrána pro čištění bioplynu z vyhnívacích nádrží laboratoře pro zpracování ...
 • Zpracování bioplynu 

  Vařeka, Miloš
  Cílem této práce je představit technologie vhodné k využití pro úpravu bioplynu na kvalitu zemního plynu a navrhnout a provést experiment ke zjištění účinnosti jedné této metody.